D-vitamin,  Hälsa,  Root cause protocol,  Stopp - RCP

Varför du inte ska ta D-vitamintillskott

D-vitamin är mycket viktigt, bla för att aktivera immunförsvaret (VDRE, Vitamin D response element och alla kemiska och biologiska ”krigare”) men det betyder inte att mer är bättre. De mängder tillskott som ofta rekommenderas varierar men är ofta för höga. Vitamin D council rekommenderar 5000 IE medan Livsmedelsverket endast rekommenderar tillskott för vissa grupper och då 400 IE för de som inte äter fisk eller berikade livsmedel och 800 IE för de som inte äter fisk och inte får sol. Det är inte alltid vi håller med Livsmedelsverket men i det här fallet har de de bättre rekommendationerna som vi ska se.

 1. Tillskott av D hämmar upptag av A-vitamin (retinol)
  A-vitamin är oerhört viktigt för vårt immunsystem, huden, ögonen, för att se till att viktiga enzymer byggs, mm.
 2. Tillskott av D utarmar oss på magnesium
  Magnesium är en av våra absolut viktigaste mineraler och brist leder till inflammation och andra symptom.
 3. Tillskott av D leder till kaliumförlust
  Det är svårt nog som det är att få i sig nog med kalium. Brist leder till många olika symptom.
 4. Tillskott av D hjälper inte mot inflammation
  Men det är ett kraftfullt hormon.
 5. Tillskott av D kan leda till förkalkning
  En oönskad men vanligt effekt.
 6. Tillskott av D hjälper inte mot benskörhet
  Däremot hjälper magnesium och att sänka sitt inflammatoriska, obundna järn med Root cause protocol (RCP).
 7. D-vitamin-minskade-inte-risken-för-cancer

Läs mer om D-vitamin och hur du kan höja dina nivåer på ett naturligt sätt utan att skapa andra obalanser i kroppen.

Läs mer om vilka tester som krävs för att verkligen ta reda på din D-vitaminstatus.

Tillskott av D-vitamin hämmar upptag av A-vitamin

D-vitamin och A-vitamin (retinol) ska vara i balans och båda är mycket viktiga för kroppen. Vi behöver ca tio gånger mer retinol än D-vitamin för att behålla balansen i levern. Att ta stora mängder D-vitamintillskott förstör upptaget av A-vitamin eftersom de delar samma receptorer. Men det är inte antingen A-vitamin eller D-vitamin utan de är biologiska partners och det är säkert därför de ofta förekommer tillsammans i naturen, som i tex äggula, fett från djur som fått vara ute i solen och framför allt i torskleverolja. I naturen är också A- och D-vitamin i rätt balans!

Brist på A-vitamin (retinol)

Tar man D-vitamintillskott är det vanligt med tex 5000 IU (internationella enheter). Det krävs alltså runt tio gånger mer retinol (A-vitamin) i levern för att hantera denna mängd D-vitamin och behålla balansen mellan A och D.

Det blir 50 000 IU A-vitamin. 100 gram nötlever innehåller 18 234 IU A-vitamin. Även om vi gillar lever så vill vi definitivt inte äta 270 gram varje dag… (Tar man bara tex 400 IU D-vitamin vilket Livsmedelsverket rekommenderar som dagligt intag av D-vitamin är problemet mindre förstås.)

Brist på A-vitamin ger kraftigt nedsatt immunförsvar, leder till dålig järnmetabolism och inflammation, sämre syn och hud, mm.

5 000 IU D-vitamin -> 50 000 IU retinol -> 270 gram nötlever -> 6,9 kg morötter

För att få i sig 50 000 IU A-vitamin från betakaroten krävs 600 000 IU betakaroten (1 mikrogram betakaroten = 12 IU – internationella enheter) , vilket är mycket svårt att få i sig. 100 gram morot som är en av de grönsaker med mest betakaroten, innehåller 8695 mikrogram betakaroten, dvs. 724 IU, om vi nu lyckas omvandla allt till retinol, vilket inte är troligt då karotenoider tyvärr inte omvandlas till den biologiskt aktiva formen särskilt effektivt. Studier visar att upp emot 45% av befolkningen har en genetisk variant som gör det mycket svårt att omvandla karotenoider till retinol. Tarmhälsa, funktion hos gallblåsa och tillgång till andra näringsämnen (tex E-vitamin) påverkar också omvandlingen till retinol.

Vi gillar morot men äter det inte för dess A-vitamin!

Syntetisk A-vitamin

Tillskott (förutom en oprocessad torskleverolja) av A-vitamin är inte heller ett bra alternativ då det är toxiskt vid mycket lägre nivåer än naturligt retinol från animaliska källor. Det är kanske därför man tog bort A-vitamin ur AD-dropparna som bebisar fick förut. Nu är det bara D-vitamindroppar vilket vi avråder ifrån att ge pga. de obalanser och biverkningar det kan ge! Ge en naturlig torskleverolja eller mat som är naturligt rik på retinol och D-vitamin istället. Och låt bebisen vara en stund i solen. 🙂

A-vitamin (retinol) är bäst att få i sig från animaliska källor som ofta också innehåller D-vitamin i rätt förhållande.

D-vitamin utarmar oss på magnesium

Magnesium behövs för att omvandla D-vitamin. Bilden nedan visar D-vitamin-metabolismen, dvs. omvandlingen från sol, naturliga matkällor och tillskott till den aktiva formen av D-vitamin som kroppen kan använda, och tydliggör hur viktigt magnesium är för omvandlingen till aktivt D-vitamin. Aktivt D-vitamin är den form som kroppen kan använda sig av.

Att ta D-vitamintillskott gör alltså att kroppen gör av med mycket magnesium vilket kan leda till magnesiumbrist. Magnesium är en oerhört viktig mineral som bland annat krävs för att tillverka ATP, cellens energimolekyl. Så brist är inte bra.

Magnesium krävs också för att vitamin K2, som är viktig för upptaget av D-vitamin, ska vara i sina rätta ”former”.

Och kom ihåg att magnesium behöver testas i röda blodkroppar, inte serum. Faktum är testet för lagringsformen av D-vitamin (25(OH)D, vilket är det test som görs inom vården, är en bra indikation på magnesiumbrist!

Bilden ovan kommer från den här studien: Deng, X, et al. (2013). “Magnesium, vitamin D status and mortality: results from US National Health and Nutrition Exaination Survey (NHANES) 2001 to 2006 and NHANES III”. Studien tittade på magnesium, D-vitaminstatus och total dödlighet. Datan är från 2001 – 2006 och slutsatserna är mycket tydliga, dvs. att magnesiumintag eller magnesiums interaktion med d-vitamin kan påverka D-vitaminstatus.

Bilden ovan visar att det behövs en massa magnesium för att metabolisera (omvandla) D-vitamin.

 • Proteinet som transporterar D-vitamin till levers behöver magnesium.
 • Enzymet 25-hydroxylas (CYP2R1) inuti levern måste ha magnesium som katalysator för att kunna bilda lagringsformen av D-vitamin, 25(OH)D.
 • I nästa steg behöver det cirkulerande ”vitamin D-bindande protein”, VDBP, också magnesium.
 • Magnesium behövs också för omvandlingen av 25(OH)D i njurarna. Där är det så att 25(OH)D kan gå olika ”vägar” beroende på vad kroppen behöver, vilket inte alltid är aktiv D-vitamin utan kan vara andra D-vitaminmetaboliter. Varken aktiv D-vitamin, 1,25(OH)2D eller de andra metaboliterna testas tyvärr.

D-vitamintillskott leder till förlust av kalium

Tillskott av D-vitamin leder till att vi förlorar kalium i njurarna, ”renal potassium wasting”. Rekommenderat dagligt intag av kalium i Sverige är drygt 3 mg per dag och det är inte helt lätt att få i sig genom kosten. Många rekommenderar faktiskt 4,7 mg kalium per dag och de flesta får kanske i sig ca 1 mg! Testa gärna att lägga in det du äter några dagar i en app, tex Cronometer!

Kalium är mycket viktigt för binjurarna och många har brist på det. Precis som magnesium behöver kalium mätas i röda blodkroppar. Brist på kalium kan leda till högt blodtryck, hjärtsjukdom, kramp, matsmältningsbesvär, mm. Kalium ingår i binjuredrickan som rekommenderas i RCP. Bäst är att få i sig kalium från mat men tillskott kan behövas och då är det som alltid viktigt att ta det försiktigt.

D-vitamintillskott hjälper inte mot inflammation

Låg nivå av lagringsformen av D-vitamin, 25(OH)2D är ett kliniskt tecken på inflammation men det är inte ”brist” på D-vitamin som orsakar inflammationen. Kom ihåg att ett samband inte visar på orsak! Inflammation är i grunden brist på magnesium och överskott av obundet järn.

Inflammation föregås av magnesiumbrist inne i cellerna. Magnesium måste mätas i röda blodkroppar för att ge ett rättvisande värde och detta görs sällan. 

Ta alltså magnesium istället och följ RCP för att minska obundet, inflammatoriskt järn! Att ta tillskott av D-vitamin kommer inte att hjälpa mot inflammationen på lång sikt ungefär som att kortison inte heller hjälper på lång sikt utan har ett antal biverkningar.

För att få en mer rättvisande bild behöver vi mäta 1,25(OH)2D, den aktiva formen av D-vitamin. Tyvärr görs detta i princip aldrig.

Svensk översättning av bild från studien “Inflammation and vitamin D: the infection connection

En studie av Mangin, M., et al. (2014). “Inflammation and vitamin D: the infection connection” visar att ett lågt värde för lagringsformen av D-vitamin, 25(OH)D inte är ett tecken på inflammation när aktivt D, 1,25(OH)2D är normalt och i rätt förhållande till lagrat D.

Lågt lagrat D, 25(OH)D är ett tecken på inflammation när aktivt D, 1,25(OH)2D är för högt. Den aktiva formen av D-vitamin blir ofta för hög när vi tar tillskott av D-vitamin. Därför är det otroligt viktigt att ta rätt tester innan man tar ett tillskott av D-vitamin. Se bild ovan.

Studien visar också att vi inte kan använda D-vitamin för att korrigera en inflammatorisk process.

Det är superkomplicerat hur D-vitamintillskott påverkar VDR (D-vitaminreceptorerna) och även RXR, receptorer i cellkärnan/nukleus, vilket påverkar gener och immunförsvaret.

Den som vill kan läsa mer tex här: Vitamin effects on the immune system: vitamins A and D take centre stage och här finns forskning som tyder på att D3 (25D) har en hämmande effekt på VDR: Albert et al, “Vitamin D: The alternative hypothesis”.

Tillskott av D-vitamin kan leda till förkalkning

När vi tar D-vitamintillskott är det en aktiv form. Höga nivåer av aktiv D-vitamin i kroppen leder till höga doser av oreglerad kalcium i blodet. Tillskott av D-vitamin ökar alltså kalciumupptaget i tarmarna och oreglerat överskottskalcium, hyperkalcemi, kan leda till oregelbundna hjärtslag, illamående, förstoppning, njursten, gallsten, osteoporos, förkalkning av mjukdelar, ont i kroppen och mycket mer.

Magnesium reglerar kalcium i kroppen och som vi skrev längre upp så ger D-vitamintillskott ofta magnesiumbrist pga det förbrukas vid omvandlingen av D-vitamin. Med brist på magnesium går kalciumet in i mjuka vävnader istället för in i våra hårda vävnader.

Har vi för mycket kalcium så kommer det att driva på inflammation eftersom det sänker kroppens förmåga att absorbera magnesium. Allt hänger ihop!

Så se till att testa ditt D-vitamin ordentligt innan du tar tillskott. Tillskott kan göra mer skada än nytta. Många vittnar om skador från relativt låga doser av D-vitamin tex i FB-gruppen Secosteroid hormone D. För att läsa mer måste du gå med i gruppen. Sök sen på ”hypercalcemia”. Här är en testimonial av en person som tagit mycket höga doser med D-vitamin på recept av läkare.

D-vitamintillskott hjälper inte mot benskörhet

Tvärtom kan D-vitamintillskott leda till benskörhet, osteoporos. Här är bara ett exempel.

Studien ”Effect of High-Dose Vitamin D Supplementation on Volumetric Bone Density and Bone StrengthA Randomized Clinical Trial” visar att tillskott av D-vitamin ledde till lägre bentäthet. Artikeln ”High-Dose Vitamin D: No Help for Bone Health” sammanfattar studien. Radiell volumetrisk benmineraldensitet (BMD) var signifikant lägre bland dem (55-70 år) som tog högre doser i tre år, enligt Steven Boyd, doktor, vid University of Calgary i Kanada och kollegor:

Ingen dos av vitamin D-tillskott kunde förhindra benförlust, eftersom varje dos såg en minskning i procent av radiell volymetrisk BMD (bone mineral density) över 3 år, rapporterade de i JAMA:
* 400 IU: -1.2% 
* 4,000 IU: -2.4% 
* 10,000 IU: -3.5% 

Boyds grupp förklarade att resultaten var oväntade och att resultaten i själva verket var motsatta av vad de förväntade sig. Resultaten ska dock ses som en hypotes och mer forskning krävs. https://www.medpagetoday.com/endocrinolo…/osteoporosis/81832

Se Iron Toxicity Post #70: The Iron-ic truth of osteoporosis som vi har översatt till svenska här för förklaring och fler länkar.

D-vitamin minskade inte risken för cancer

Uppföljningen av en studie om D-vitamin, calcium och cancer visar ingen fördel av tillskott.

Studie från 2007: J.M. Lappe et al. “Vitamin D and calcium supplementation reduces cancer risk: results of a randomized trial.” AJCN. Vol. 85. June 1, 2007. doi:10.1093/ajcn/85.6.1586.

Studie från 2017: J. Lappe et al. “Effect of Vitamin D and Calcium Supplementation on Cancer Incidence in Older Women.” JAMA. Vol. 317. March 28, 2017.

Studien från 2007 handlade om att tillskott av D-vitamin och kalcium reducerade risken för cancer.

Det är ovanligt att forskare följer upp en studie men i det här fallet gjordes det och slutsatsen var 2017 var helt annorlunda än 2007, nämligen att tillskott av D-vitamin och kalcium inte gav någon signifikant lägre risk för cancer. Tyvärr är det flesta kvar i 2007!