Hälsa,  Personlig utveckling

Vad är lycka?

Vad är egentligen lycka? Känner du dig lycklig? Hur blir man lyckligare och är lycka något att sträva efter överhuvudtaget? Svåra frågor och svaren är så klart olika för alla.  

Det finns massa forskning och även många böcker om lycka. Ett hett, och viktigt, ämne som kan diskuteras i all oändlighet och helt klart engagerar och intresserar många, på olika sätt. Kursen ”The science of wellbeing” som erbjuds online av Yale (gratis!) bygger på lyckoforskning och har blivit mycket populär. Faktiskt den mest populära kursen någonsin på Yale. Rekommenderas!

Här är några läsvärda böcker om lycka:

Dalai Lama & Howard C. Cutler: Lycka! En handbok i konsten att leva,
Gretchen Rubin: Happiness project, Happier at home,
Sonja Lyubomirsky: The How of Happiness: A Scientific Approach to Getting the Life You Want 

Kanske är det som Gretchen Rubin säger både omöjligt och onödigt att definiera lycka? Oavsett tror vi, liksom Gretchen och många andra, att alla kan, och oftast vill, bli lite lyckligare och att det finns några gemensamma tankar, handlingar och beteenden som kan bidra till det. Några av dem är vad den här bloggen handlar om!  

Dalai Lama har sagt mycket tänkvärt om lycka, bla följande citat:  

 • “Lycka bestäms mer av ens sinnestillstånd än av externa händelser.” 
 • “Det som förenar alla varelser är deras längtan efter lycka.” 
 • “Ju mer vi tar hand om andras lycka, desto större blir vår känsla av välbefinnande.” 
 • “Människans lycka och tillfredsställelse kommer i slutändan alltid inifrån en själv.” 

Vi gillar även beskrivningen som Yung Pueblo publicerat på Instagram (fritt översatt): 

Lycka är inte:

Att få allt du vill ha eller att kontrollera allt runtomkring dig.

Lycka är:

Friheten som kommer när du slutar att konstant önska dig/längta efter mer och mer och när du kan omfamna förändring utan rädsla.

Lycka är inte kontroll eller njutning, lycka är inre frid. Inre frid kommer med en djup acceptans/observation/förståelse av nuet/ögonblicket; när vi kan se verklighetens föränderliga natur.

Maslows behovstrappa beskriver hur vi i välstånd rör oss från de mest basala behoven som trygghet och mat för dagen till de högre frihets- och självförverkligande behoven. Ofta utgår man från att man blir mer lycklig genom att röra sig uppåt i hierarkin. Sverige är ju ett av världens lyckligaste länder så kanske det stämmer?  

Till en gräns är det nog absolut så att man kan bli lycklig av pengar och ekonomisk trygghet. Men forskning visar att ”mer och uppåt” inte alltid är bättre. Och hur kan vi vara ett så lyckligt folk samtidigt som allt fler unga får antidepressiv medicin och mer än en miljon av Sveriges befolkning tar medicin mot depression eller SSRI (selektiva serotoninåterupptagshämmare)? Lägg till det sömnmedel, lugnande och ångestdämpande medel så är det ytterligare 875 000 patienter (se tabell 7 Läkemedel på recept). Psykisk hälsa är förvisso inte samma sak som att vara lycklig. Men lite fundersam blir man ändå över hur det hänger ihop? 

Gemensamma nämnare för mer lycka

Det finns många teorier om, och även forskning på, vad som gör människor lyckliga.  

Några gemensamma nämnare verkar vara: 

 • Demokrati, frihet och jämställdhet – tillit till varandra och myndigheter  
 • Goda relationer till andra människor; gemenskap och kärlek, att höra till och känna sig uppskattad 
 • Att ta hand om kroppen och må bra fysiskt; rörelse, sömn, näring, vara i naturen 
 • Mer tid framför pengar 
 • Meningsfull sysselsättning 
 • Stabil ekonomi 
 • Goda gärningar; att ge och hjälpa andra 
 • Att vara i nuet; acceptans, tacksamhet och optimism 

Man kan också fråga sig vad som är hönan och ägget? Är man lycklig för att man har bra status på flera av punkterna eller har man bra status på flera av punkterna för att man har en positiv inställning och accepterar sina omständigheter? Förväntningar är nog en del av ekvationen. Vi jämför oss ofta med de i vårt sociala sammanhang. 

Vi tror på en kombination av tanke, känsla och handling; de påverkar varandra på så många sätt och man kan lätt skapa en negativ eller positiv spiral. Acceptans kan tex skapa ett lugn och göra det att vi sover bättre vilket gör det lättare att ta tag i problem som i grunden stör lyckan. Att se till att äta näringsrikt, tänka på den cirkadiska rytmen och vara ute i solljus kan göra att man sover bättre och därmed kan tänka mer positivt.  

Vi tror på de som menar att vi är födda lyckliga, och att vara nöjda, lugna, omtänksamma och kreativa är vårt naturliga tillstånd. Någonstans på vägen tappar vi ofta bort det grundtillståndet.  

Fler citat om lycka i urval från bra-citat.se: 

 •  “Det är inte hur mycket vi har, men hur mycket vi njuter, som skapar lycka.” – Charles Spurgeon 
 • “Om fler av oss värderade mat och glädje och sång över hamstrat guld, skulle världen vara bättre.” – J.R.R. Tolkien 
 • “Det är inte vad du har eller vem du är eller var du är eller vad du gör som gör dig glad eller olycklig. Det är vad du tycker om det.” – Dale Carnegie 
 • “Människor är ofta så lyckliga som de bestämmer sig för att bli.” –  Abraham Lincoln 
 • “Om du vill vara lycklig, var det.” – Leo Tolstoy 
 • “Du kan inte skydda dig själv från sorg utan att skydda dig från lycka.” – Jonathan Safran Foer 
 • “Det finns bara en glädje i detta livet, att älska och att vara älskad.” – George Sand 
 • “Äkta lycka är… att njuta av nuet, utan ångerfullt beroende av framtiden.” – Lucius Annaeus Seneca 

Självinsikt är en nyckel

Oavsett vad som stör lyckan eller välmående så är självinsikt en nyckel. Enneagrammet är ett mycket bra verktyg för självinsikt, en ”snabbväg” att se sina egna begränsande mönster och kunna jobba med dem. Förutom det  bör vi fundera på vilka värderingar som är viktiga för just mig?

Att acceptera och vara nöjd handlar ju inte heller om att ”nöja sig” eller inte sträva efter att förbättra sin och andras situation. Allt kan förändras och utvecklas. Men man måste börja med sig själv. Jobbigt och lite provocerande men sant. 😊 

“Lycka är när vad du tänker, vad du säger, och vad du gör är i harmoni.” – Mahatma Gandhi 

Vi skriver i inlägget ”om oss” att frihet och harmoni, kärlek och tacksamhet, hälsa och balans är framgång för oss – och gör oss lite lyckligare. Något som också gör oss väldigt lyckliga att se andra må bra och utvecklas. Kan vi bidra med något tips som hjälper någon i livet är det ju fantastiskt! 

Fler citat om lycka av Dalai Lama

“Människor väljer olika vägar för att söka uppfyllelse och lycka. Bara för att de inte är på din väg betyder det inte att de är vilse.” 

”Lycka är ingenting som redan är skapat. Det kommer från dina egna handlingar.” 

Fler citat om lycka från Bra citat

 • “Låt oss vara tacksamma till de som gör oss lyckliga; de är de charmiga trädgårdsmästarna som får våra själar att blomstra.”  – Marcel Proust 
 • “Var lycklig för detta ögonblick. Detta ögonblick är ditt liv.” – Omar Khayyam