D-vitamin,  Hälsa,  Kost och näring,  Root cause protocol,  Stopp - RCP

Har du brist på D-vitamin?

Det test som tas inom vården är för 25(OH) vitamin D3, även kallat kalcidiol, vilket är lagringsformen av D-vitamin. Men säger det här testet verkligen något om vad kroppen har att använda sig av? Nej, tyvärr. Det är som att mäta hur mycket bränsle det är i bränsletanken genom att mäta i bränsleröret!

För att kunna veta om vi verkligen har brist på D-vitamin behöver man också mäta den aktiva formen av D-vitamin, men detta görs tyvärr i princip aldrig.

Tester för D-vitaminstatus

Det här är alla tester som behövs för att få en bra bild av D-vitaminstatus:

 1. Magnesium RBC (magnesium i röda blodkroppar, inte i serum
  2,67 mmol eller 6-6,5 mg/dl är optimalt.
  Om magnesium RBC är lågt så kan inte kroppen omvandla lagrad D-vitamin till aktiv D-vitamin. Root cause protocol lägger stor vikt vid att öka magnesium.

 2. 25(OH)D – lagringsform av D-vitamin, kalcidiol
  37,5 – 75 nmol/L är bra (trots att vissa anser att högre är bättre)
  Ett lågt värde för lagringsformen av D-vitamin orsakas ofta av för mycket kalcium i blodet, vilket också betyder att det finns för lite magnesium i blodet. Se 1. Se också nästa punkt, 3 om den aktiva formen av D-vitamin.
  En låg nivå kan också tyda på inflammation som blockerar VDR-receptorerna. Vi behöver alltså jobba med grundproblemen.

  Den här studien ”Relationship between 25-Hydroxyvitamin D, 25(OH)D, and All-cause and Cardiovascular Disease Mortality” visar att det inte finns någon fördel av att ha lagrat D-vitamin över 21 ng/mL (USA-mått, Metric ca 50 nmol/L).

  Att ta D-vitamintillskott utan att ha verklig brist får flera mycket negativa följder.

 3. 1,25(OH)2D3 – aktiv form av D-vitamin
  Bör inte vara högre än 1,5-2 gånger 25(OH)D.
  Om den här aktiva formen av D-vitamin är låg och även 4. joniserat kalcium är lågt, så kan det vara en idé att jobba på att höja sina D-vitaminnivåer på ett naturligt sätt.

  Om den här aktiva formen av D-vitamin är högre än 1,5-2 gånger 25(OH)D så tyder det på patogener och höga nivåer av proinflammatoriska cytokiner, vilket kan leda till en massa olika inflammatoriska sjukdomar som reumatism, fibromyalgi, artrit, mm.

  En låg nivå av aktiv D-vitamin kan tyda på problem med njurarna eftersom njurarna ska omvandla lagrad D-vitamin till aktiv D-vitamin.

 4. Ev. joniserat kalcium
  referensintervall ofta 1,15 – 1,30 mmol/l
  Eftersom det är aktivt D-vitamin (1,25(OH)2 D3:s jobb att reglera kalcium så är det ju bra att mäta hur mycket kalcium som finns i blodet!

Fler former av D-vitamin

Faktum är att det finns en massa former av D-vitamin som aldrig testas.

25(OH)D2
25(OH)D3
25(OH)D4
25(OH)D2 sulfate
25(OH)D3 sulfate
25(OH)D4 sulfate
Epi-3-25(OH)D2
Epi-3-25(OH)D3
Epi-3-25(OH)D4
Epi-3-25(OH)D2 Sulfate
Epi-3-25(OH)D3 Sulfate
Epi-3-25(OH)D4 Sulfate

Här är en studie där man tittat på tio olika former av D-vitamin och deras påverkan på autoimmuna sjukdomar som typ 1 diabetes och reumatoid artrit samt alzheimer.

Var kan man testa?

Det ska gå att testa 1,25(OH)2D3 genom sjukvården. Fråga!

Alla testerna är inte helt lätta att få ta i Sverige men Nordic Clinic kan ta dem. Om man går ihop några stycken blir priset billigare. Ett tips är att starta en tråd om det i FB-gruppen Magnesium och hälsa.

På Root cause protocols hemsida finns mer information om tester: