• Miljö och livsstil

    Regenerativt jordbruk – vad är det?

    För oss känns det lite som lösningen på allt. Enkla, men kanske lite radikala ändringar skulle kunna förbättra både vår jord och biologiska mångfald, binda koldioxid, öka tillgången på bra mat och ge arbetstillfällen och mening. Regeringar i alla länder…