• Miljö och livsstil

    Är det etiskt ok att äta kött?

    Den etiska aspekten av att äta djur är nog tillsammans med klimatargumentet de viktigaste anledningarna för många att vara veganer eller vegetarianer. Trenden i vårt samhälle idag går mot synen att man är en ”fin” människa om man väljer bort…