Hälsa,  Root cause protocol

Root cause protocol (RCP) – vad är det?

Root cause protocol (RCP) är ett protokoll som hjälper oss få mer energi och bättre hälsa, i princip oavsett vilka symptom du har. Det är baserat på forskning som Morley Robbins under mer än tio år analyserat och sammanställt och går ut på att minska inflammation/oxidativ stress genom att gå till botten med det som orsakar inflammation, nämligen obalans av främst tre viktiga mineraler; magnesium, koppar och järn.

Morley är ingen ”guru”, han är den första att säga att det finns mycket kvar att lära. Men forskningen är tydlig, även om den tyvärr inte är allmänt känd, och protokollet har redan hjälpt väldigt många, varav en hel del provat ”allt”. Vårt mål är att på ett lättillgängligt sätt sprida kunskapen så att ännu fler får möjlighet att må bättre.

RCP känns som den felande länken i vårt långvariga sökande efter att förstå hur man uppnår bra hälsa. Det är både logiskt sett ur ett biokemiskt perspektiv och det ser till helheten; att hantera stress är en minst lika viktig del som kost och näring. Det är fokus på tillskott i så naturlig form som möjligt, sömn, giftminimering och som sagt inte minst stresshantering. Allt vi intresserar oss för då vi ser från så många håll hur viktigt det är för hälsa och lycka. Och är vi hälsosamma och lyckliga har vi mer energi och kan ge mer till andra!

Root cause protocol är ett komplett protokoll för mer energi och bättre hälsa!

Root cause protocol består av ett antal Stopp och ett antal Start. Det kräver en del förändringar för många, kanske speciellt vad gäller maten som ska vara så näringsrik som möjligt. Men små förändringar kan också ge stora resultat så man får ta det i sin egen takt. Stort fokus ligger på att lyssna på din egen kropp och hitta din väg till läkning med hjälp av de verktyg som protokollet ger.

Läs mer om RCP på hemsidan www.rcp123.org

Vi har båda utbildat oss till Root cause protocol consultants på The RCP Institute vilket gett oss en gedigen förståelse för den vetenskapliga grund som protokollet vilar på. Vi är inga biokemiker men förstår tillräckligt för att vara säkra på att det fungerar! På hemsidan finns mycket information och även artiklar med länkar till en stor mängd vetenskapliga studier som stöder metoden.

Protokollet innehåller en del rätt kontroversiella rekommendationer angående tillskott att sluta med, som det dock finns gott om vetenskapligt stöd för. Mycket är tyvärr inte allmänt känt, varken inom vården eller bland mer alternativa hälsoutövare, och vi hoppas med den här bloggen/hemsidan kunna sprida och hjälpa så många som möjligt förbättra sin hälsa.

Läs vidare här:

 1. Hur och för vad fungerar Root cause protocol
 2. Hur man börjar med Root cause protocol
 3. Mer om Root cause protocol
 4. Anna Sparres podcasts med Morley Robbins
 5. Varför sluta med tillskott – stopp
 6. Binjuredricka
 7. Magnesium – vårt viktigaste mineral
 8. Vilket magnesium är bäst – rekommenderade sorter
 9. Järnbrist – anemi
 10. Varför du inte ska ta D-vitamintillskott
 11. Höj din D-vitamin naturligt
 12. Rekommenderade blodprover inom RCP

Mer om Root cause protocol

Protokollet finns att ladda ner på engelska från https://therootcauseprotocol.com/ – gör det, det är helt gratis! 

Det går också att hitta på svenska i facebook-gruppen ”Magnesium och hälsa för alla”. Vi rekommenderar alla att gå med i den gruppen där det också finns mycket information, man kan ställa alla typer av frågor (vi svarar gärna) och det är en fin stöttande stämning.

Modergruppen ”Magnesium advocacy group – discussing the Root cause protocol” är också väldigt bra. Moderatorerna och konsulterna delar frikostigt med sig helt gratis av mycket kunskap och information.

Behöver man mer support kan man boka en konsultation av en RCP-konsult. Liv Halvorsen finns i Norge men kan också svenska. Sök efter henne i FB-gruppen.

4Health med Anna Sparre

Vi kommer alltid vara tacksamma över fantastiska Anna Sparre med 4Health som var den som introducerade Morley Robbins och Root cause protocol för oss och många andra när hon våren 2019 intervjuade honom i ett antal podcaster.

Hellång intervju med svensk sammanfattning
https://4health.se/218-morley-robbins-magnesium-mineralerna-i-din-kropp-1
https://4health.se/219-morley-robbins-d-vitamin-mineralerna-i-din-kropp-2
https://4health.se/220-morley-robbins-koppar-och-jarn-mineralerna-i-din-kropp-3
https://4health.se/221-morley-robbins-zink-koppar-selen-skoldkorteln-och-stress-mineralerna-i-din-kropp-4
https://4health.se/242-morley-robbins-jarn-ferritin-koppar-zink-jod-mm-svar-pa-era-fragor

Kortversion på svenska
https://4health.se/224-magnesium-mineralerna-i-din-kropp-1
https://4health.se/225-d-vitamin-mineralerna-i-din-kropp-2
https://4health.se/226-koppar-och-jarn-mineralerna-i-din-kropp-3
https://4health.se/227-zink-koppar-selen-skoldkorteln-och-stress-mineralerna-i-din-kropp-4

Fortsätt läsa här:

 1. Hur och för vad fungerar Root cause protocol
 2. Hur man börjar med Root cause protocol