Root cause protocol

Rekommenderade blodprover och värden inom Root cause protocol

Det är inget måste att ta olika prover för att börja med Root cause protocol, RCP. Grunden är alltid densamma och de olika stegen hjälper till att förbättra vitt skilda ohälsosymptom. Det viktigaste är alltid att lyssna på sin egen kropp och hur den reagerar på de olika delarna.

Med det sagt kan det vara givande att se hur ens värden för olika viktiga mineraler och vitaminer ligger till och hur de förändras över tid. Det kan hjälpa till med att anpassa nivåer och fokus.

Förutom blodprover, som det handlar om i det här inlägget, rekommenderas en hårmineralanalys som tillsammans med blodprover ger en mer komplett bild över viktiga hälso/inflammations/stress-markörer. Tex hur stressade binjurar och sköldkörtel är förutom hur järnmetabolismen fungerar. Hårmineralanalys tolkas lite annorlunda enligt RCP än vanliga hårmineralterapeuter så sök i FB-gruppen ”Magnesium och hälsa för alla” efter de som jobbar enligt RCP. Att jobba med en RCP-konsult är varmt rekommenderat!

Här finns mer information om tester på Root cause protocols hemsida.

Innehåll:

Viktigt att veta om järn och blodprover

Järn är mycket reaktivt och skapar oxidativ stress när det inte är bundet i olika kopparberoende enzymer, sk biotillgänglig koppar och proteiner.

För mycket järn i våra vävnader, för lite biotillgänglig koppar som kan reglera järnet, samt brist på magnesium är en stor orsak till inflammation och många olika problem. Stress av olika slag ligger ofta i botten.

Det finns tyvärr inget sätt att mäta inflammatoriskt överskottsjärn i cellvävnader. Det krävs en dyr röntgen eller plågsam biopsi för att göra det och det görs endast inom forskning.

Ferritin i serum/blod är inget mått på kroppens järndepåer som många (i princip alla) påstår. Läs mer om det här. Ett antal olika prover (tillsammans med hårmineralanalys) kan dock ge en hyfsad bild av hur järnet fungerar i kroppen, ens järnmetabolism.

Inom RCP sätter man inte diagnoser eller riktar in sig på olika enskilda värden utan fokus är på obalanser, dvs ratios mellan olika mineraler och vitaminer, och hur obalanser skapats genom olika stressorer och till slut leder till olika ohälsosymptom.

Rekommenderade blodprover – fokus järnmetabolism

Vissa prover är lättare än andra att få ta inom vården. Vad vi förstått ska de i tabellen nedan vara möjliga.

Relativt lätta att få inom vårdenOptimala värdenVarför
Serum zinkca 15,3 umol/lLåg zink är indikation på stressad lever och problem med järn-koppar relationen.
HemoglobinKvinnor 125-135
Män 145-155 m/dl
Protein som ansvarar för att transportera syre. Ca 70% av järn finns i hemoglobin.
– Låga värden tyder på brist på ceruloplasmin och ofunktionellt återvinningssystem för järn.
– Höga värden kan vara tecken på hemokromatos, tillskott av järn eller att man mobiliterat järn med hjälp av RCP och behöver lämna blod.
SerumjärnKvinnor 17,9 umol/l
Män 21,5 umol/l
Mäter ”effektiviteten” av järn, liknande hur många l/mil en bil drar.
– Låga värden tyder på brist på ceruloplasmin och ofunktionellt återvinningssystem för järn. Kroppen lagrar det i vävnader för att undvika infektion.
– Höga värden kan vara tecken på hemokromatos, tillskott av järn eller att man mobiliterat järn med hjälp av RCP och behöver lämna blod.
Serum ferritinca 20 – 50 ng/ml Protein som ska vara i vävnadsceller. I serum är det ej ett mått på järndepåer.
– Låga värden kan tyda på att mjälten ej fungerar optimalt. Kan även hänga ihop med obalans i hormoner för kvinnor.
– Höga värden tyder på inflammation.
Serum transferrin37,7 umol/l alt 3 g/lTransportprotein som reglerar järn i blodet – återvinner järnet från vävnader tillbaka till blodet. Del av immunförsvaret och skyddar järn från att oxidera och skapa oxidativ stress. 
– Kopplat till ceruloplasmin och bör vara samma värde. Lågt tyder på dåligt fungerande återvinningssystem för järn.
S-TIBC – Total Iron binding capacity67,2 umol/lMäter hur många ”dockningsstationer” som finns tillgängliga för järn. Relation med serum transferrin.
Serum vitamin B12ca 600 pmol/l
Vitamin D 25(OH)37,5 – 75 nmol/L Mäter lagrat D i blodet. Förhållandet med A-vitamin, retinol, är viktigt. De är biologiska partners och antagonister, dvs för högt D-vitamin är dåligt för A-vitamin.
Svårare att få inom vården men möjligtOptimala värdenVarför
Serum kopparca 15,7 umol/lFörhållandet mellan serum koppar och ceruloplasmin är viktigt som målet är 3,33. Jämför kroppstemperatur för avvikelse = tecken på problem.
– Högre är indikation på inflammation, dvs högt koppar men inte nog med ceruloplasmin att göra det biotillgängligt. Kan ej skapa nog med energi och göra sig av med oxidanter (avfall/gifter).
Serum ceruloplasmin 0,3 g/lAvgörande för järnmetabolismen, dvs hur järn kan användas på rätt sätt i kroppen. Järnets huvudtransportör.
Vitamin A – retinol 2,3 umol/lMäter aktivt A-vitamin i blodet. Viktig för att producera ceruloplasmin. Förhållandet med D-vitamin är viktigt.

Rekommenderade blodprover – magnesium och andra mineraler – ”Full monty”

Många tar prov inom vården av tex magnesium och kalium och får veta att de inte har brist. Det går dock inte att mäta korrekt nivå av magnesium och kalium i serum eller helblod eftersom kroppen håller de värdena relativt konstant.

Endast 1-2% av magnesium ska vara i blodet. Brist i blodet tyder på stor brist i cellerna där det ska vara. Det finns många faktorer som kan bidra till att magnesium inte kommer in i cellerna eller snabbt försvinner därifrån, tex brist på kofaktorer som B6, bikarbonat och bor eller överskott av järn och kalcium.

Det som krävs för att veta korrekt status är ett sk RBC-prov, dvs röda blodkroppar. Tyvärr görs det inte på några labb i Sverige, men det finns några som kan hjälpa till att ta prover och skicka utomlands för analys, tex Nordic Clinic och FunMed.

I serum förändras värdena relativt snabbt, de kan tex påverkas tillfälligt om man tar tillskott, men i röda blodceller går det mycket långsammare och det tar tid att bygga upp optimala nivåer.

Alternativa labOptimala värdenVarför
Magnesium RBC, dvs i röda blodkroppar2,7-2,9 mmol/lViktigt för energiproduktion (ATP), enzymer och en enormt stor mängd funktioner i kroppen.
Kalium RBCTBD
Kalcium RBCTBD

För att få RBC-prover och en ännu mer heltäckande bild av blodvärden måste man kontakta en privat klinik, tex Nordic Clinic, som även sammanställt ett paket som motsvarar RCP’s ”Full monty blood panel”. Sök i FB-gruppen Magnesium och hälsa för alla för mer info om var man kan ta RBC-prover. Funmed kan också ta prover men det är dyr. Även Mydrop kan ha vissa prover.

Vi rekommenderar att jobba tillsammans med en Root cause protocol-konsult för att analysera proverna.

Rekommenderade blodprover – D-vitaminstatus

D-vitamin är omdiskuterat och rekommenderas i höga doser på många ställen. Inget vi rekommenderar då man inte åtgärdar grundproblemet genom att ta tillskott utan snarare ställer till mer oblans i kroppen. Läs gärna mer om D-vitamin här.

För att få en korrekt bild av sin D-vitaminstatus krävs också fler prover än vad som normalt tas inom vården.

Det test som tas inom vården är för 25(OH) vitamin D3, även kallat kalcidiol, vilket är lagringsformen av D-vitamin. Men säger det här testet verkligen något om vad kroppen har att använda sig av? Nej, tyvärr. Det är som att mäta hur mycket bränsle det är i bränsletanken genom att mäta i bränsleröret!

För att kunna veta om vi verkligen har brist på D-vitamin behöver man också mäta den aktiva formen av D-vitamin, men detta görs tyvärr i princip aldrig.

Tester för D-vitaminstatusOptimala värdenVarför
Magnesium RBC, dvs i röda blodkroppar2,67 mmol eller 6-6,5 mg/dlOm magnesium RBC är lågt så kan inte kroppen omvandla lagrad D-vitamin till aktiv D-vitamin. Root cause protocol lägger stor vikt vid att öka magnesium.
25(OH)D – lagringsform av D-vitamin, kalcidiol37,5 – 75 nmol/L är bra
(trots att vissa anser att högre är bättre)
Ett lågt värde för lagringsformen av D-vitamin orsakas ofta av för mycket kalcium i blodet, vilket också betyder att det finns för lite magnesium i blodet. Se 1. Se också nästa punkt, 3 om den aktiva formen av D-vitamin.
En låg nivå kan också tyda på inflammation som blockerar VDR-receptorerna. Vi behöver alltså jobba med grundproblemen.
1,25(OH)2D3 – aktiv form av D-vitaminBör inte vara högre än 1,5-2 gånger 25(OH)D. Ca 104 pmol/lOm den här aktiva formen av D-vitamin är låg och även 4. joniserat kalcium är lågt, så kan det vara en idé att jobba på att höja sina D-vitaminnivåer på ett naturligt sätt.

Om den här aktiva formen av D-vitamin är högre än 1,5-2 gånger 25(OH)D så tyder det på patogener och höga nivåer av proinflammatoriska cytokiner, vilket kan leda till en massa olika inflammatoriska sjukdomar som reumatism, fibromyalgi, artrit, mm.

En låg nivå av aktiv D-vitamin kan tyda på problem med njurarna eftersom njurarna ska omvandla lagrad D-vitamin till aktiv D-vitamin.
Ev. joniserat kalcium1,15 – 1,30 mmol/lEftersom det är aktivt D-vitamin (1,25(OH)2 D3:s jobb att reglera kalcium så är det ju bra att mäta hur mycket kalcium som finns i blodet!