Miljö och livsstil

Regenerativt jordbruk – vad är det?

För oss känns det lite som lösningen på allt.

Enkla, men kanske lite radikala ändringar skulle kunna förbättra både vår jord och biologiska mångfald, binda koldioxid, öka tillgången på bra mat och ge arbetstillfällen och mening.

Regeringar i alla länder borde stötta lantbrukare som vill börja med regenerativt jordbruk eller som vill ställa om till det. Kommuner borde anställa ”moderna herdar”! Överallt när vi ser oss om så ser vi mat, för djur. Det finns effektiva elstängsel, det finns människor som skulle må bra av de jobben och skolor och äldreboenden som behöver den ”upcyclade” näring som djuren kan ge.

Det var och en kan göra är att börja handla mer lokalt. Köper du vilket kött som helst i affären? Börja handla svenskt! Köper du svenskt? Börja köpa ekologiskt kött. Köper du ekologiskt kött? Börja handla direkt från ett ekologiskt lantbruk eller ännu hellre, regenerativt lantbruk. Reko-ringar är ett bra ställe att börja leta. Läs mer om Vad vi ska äta och varför?

Så här beskriver Nordiskt nätverk för regenerativt jordbruk begreppet:

”Regenerativt lantbruk tillåter naturen skapa mer vitala ekosystem överallt. Det är en jordbyggarkultur där alla behövs i skapandet av rika matjordar, rent vatten, ren luft och sköna landskap fyllda av liv och mat. Till och med mer liv än vad som vore möjligt utan vår hjälp.

När vi bönder ger upp idén om att förenkla och kontrollera naturen så kan vi producera riktigt bra mat utan alla dyra insatsmedel och utan all denna traktorkörning. Vi kan lita på hur miljarder år har gjort matjorden, växterna och djuren, (inklusive oss), till en obegriplig, men väl fungerande helhet.

Det blir mindre kött från grisar och kycklingar, men mer från kor, renar och vilda betesdjur. De betande djuren behövs för att omvandla överskottet av koldioxid i atmosfären till matjordar som är djupare och mer levande. Sannolikt mindre tofu, bröd och spaghetti, men mer nötter, rötter och grönsaker, när det utrymmessnåla och arbetsintensiva odlandet flyttar närmare våra hus, och när vi låter traktorernas enformiga landskap få bli betesmarker igen. Färre träd i skogen men fler ute på åkrarna när vi låter betesdjuren återskapa forna tiders högproduktiva ekosystem.

Det är ju vi som tillhör landskapet, inte tvärtom.”

Regenerativt jordbruk är kanske inte lösningen på allt elände i världen men nästan… 😉 Läs och lär och övertyga dig själv!

Här är några länkar att börja med men det finns egentligen hur mycket information som helst så det är bara att börja googla.

YouTube

Introduktion till Regenerative agriculture:

What is Regenerative Agriculture?, 3:53 minuter och Regenerative Agriculture: A Solution to Climate Change, 1:45 minuter.

Jimi Sol är son till Charles Eisenstein och har animerat fler korta filmer om miljörelaterade ämnen som också rekommenderas!

’From the Ground Up – Regenerative Agriculture’ , 13:14 minuter

Strong.Sistas, What is Regenerative Agriculture & Can it Feed The World?

Internationella profiler inom regenerativt jordbruk:

Gabe Brown

Joel Salatin

Ridgedale Permaculture med Richard Perkins
Bilden längst upp är från ett studiebesök på Ridgedale Permaculture som ligger nära Sunne.

Savory institute

Sepp Holzer i Österrike

Charles Eisenstein

Diana Rogers

Film

Return to Eden – Regenerative Agriculture Documentary – 1.45 h

Kiss the ground – På Netflix! Mycket bra.

En invändning är dock att de påstår de att största delen av allt spannmål går till djuruppfödning vilket inte stämmer. Största delen av sojan tex går till utvinning av sojaolja för mänsklig konsumtion (dåligt!). Djuren får restprodukterna. Mycket är också sådant som inte människor kan äta.

”Globalt konsumerar människor fortfarande nästan två tredjedelar av den totala spannmålsproduktionen, medan grisar konsumerar cirka 12%, mjölkkor 9%, nötkreatur 5%, köttkycklingar 5% och värphöns 4%. Ruminanter konsumerar särskilt också biprodukter från gröda som är oätliga av människor. ” Källa

Självklart tycker vi alla djur så få leva så nära sin naturliga miljö som möjligt – därav regenerativt jordbruk!

Svenska videos

Gunnar Rundgren och Ann-Helen Meyer – Vår jord och hur vi ska bruka den

Jörgen Andersson – Hela bilden på 21 minuter

Hemsidor, bloggar och artiklar

På svenska

Tema regenerativt jordbruk AGFO

Gunnar Rundgren, blogg mm – Trädgården jorden

Märta Jansdotter, VD Gröna gårdar, Artikel AGFO

Slaktarn’s gård Vackert skriven blogg om ett relativt nystartat, litet regenerativt jordbruk. Vi köper kött och ägg från Kristina på Slaktarn’s gård.

Anna Forsmark Рartikel och kurs Ӏta jorden

På engelska

Kiss the ground

Sacred cow

Farmers footprint

Rodale Institute

Civil eats

Holistic managment.org

Study: White Oak Pastures Beef Reduces Atmospheric Carbon

Artikel av Stephanie Anderson – Regenerative agricultur can make farmeers stewards of the land again

Regeneration International Organisation med följande visions: ”To promote, facilitate and accelerate the global transition to regenerative food, farming and land management for the purpose of restoring climate stability, ending world hunger and rebuilding deteriorated social, ecological and economic systems.”

Bio4climate

Savory global

Podcasts

Spännande möten, Märta Jansdotter, VD Gröna gårdar

Världar i omställning – Jörgen Andersson: om lokal mat och regenerativt jordbruk

Marc Hyman intervju med Ryland Engelhart, Kiss the ground