Stress

Olika slags stress

Många tänker på stress som främst psykologisk stress. Men det finns många fler faktorer som stressar kroppen och bidrar till de negativa effekter det får på kroppen och vår hälsa. Läs mer om det här.

Metabolisk stress

 • Näringsbrist
 • Näringsobalanser
 • För mycket mat
 • Alkohol
 • Mediciner
 • Vacciner
 • Mögel och andra gifter

Psykologisk stress

 • Oro, rädsla
 • Ensamhet
 • Ilska
 • Känsla av meningslöshet
 • Känsla av övergivenhet
 • Känsla av otillräcklighet
 • Inte ha kontroll
 • Konflikter
 • med mera

Fysiskt trauma

 • Olyckor
 • Sömnbrist
 • Smärta
 • Många graviditeter
 • Blödningar
 • Operationer

Stress från omgivningen

 • Höga ljud
 • Vibration
 • Blinkande ljus
 • Artificiellt ljus
 • Luftföroreningar
 • Mögel och andra gifter
 • För mycket träning
 • För lite träning
 • Strålning
 • Kyla
 • Hetta

Järn påverkar alla fyra aspekter av stress

 • Järn påverkar kroppens metabolism (ämnesomsättning)
 • Järn påverkar vårt psyke genom att det triggar sensorer för fara i cellerna (cell danger response).
 • Järn påverkar oss fysiskt genom hela processen med oxidativ stress.
 • Järn ökar vår belastning av stress från omgivningen när vi får i oss för mycket genom i vatten och i mat vi äter (speciellt tillsatt järn).