Miljö och livsstil,  Personlig utveckling

Myter och mysterier – idéer att växa med

Myter och mysterier är en fantastisk podcast som har gett oss väldigt mycket. Det är många med oss som genom att lyssna på Per Johansson och Eric Schüldts samtal blivit både klokare, mer allmänbildade och fått en vidgad sin syn på sig själva, samhället och världen i stort och smått!

Själva har vi lärt oss vad ordet metafysik betyder, dvs lite förenklat en gren inom filosofin som handlar om hur vi ser på verklighetens grundläggande natur.

Per Johansson har en bakgrund som idéhistoriker och lektor i humanekologi och Eric Schüldt är radioskapare och skribent med ett stort fokus på musik och andlighet. Frågor som de ofta pratar om är just hur vi kan se på människor och vår plats på jorden och i universum.

De har en förmåga att beskriva ämnen som kan uppfattas ”flummiga” på ett för många relaterbart sätt. Allt från det gamla Egypten till Sagan om ringen till Bibeln till olika gamla mystiker, naturen, vatten, eld, kunskap, kroppen och astrologi och mycket mer avhandlas med ett kunskapsdjup och perspektiv som verkligen berikar och får en att fundera på och kanske omvärdera sina övertygelser och idéer. Allt är inte som det verkar!

Ett grundtema i Myter och mysterier är att vi behöver lägga mer vikt på det som finns bortom det fysiska, istället för att som nu i princip enbart fokusera på allt som är mätbart med dagens mer lättillgängliga metoder. Tesen är bland annat att vi behöver ta människors upplevelser, även mystiska, på allvar. För att göra rätt val i livet behöver vi människor följa vår inre kompass eller ”anden” i oss. Något främst Per ofta återkommer till är att vi behöver utöva urskiljning och jobba på vår ”självkultivering”.

Att jobba på sin självkultivering är helt i linje med vårt stora intresse för personlig utveckling med hjälp av Enneagrammet. Vi har bara inte fått Per och Erik att förstå det än, hehe.

Per och Eric har poddat tillsammans i över tio år och beslutade sig våren 2023 för att de var klara för den här gången. Tråkigt såklart men också förståeligt och som tur är finns ju en otrolig skatt av avsnitt att lyssna på.

Här finns en fin samling av alla avsnitt och även andra podcasts, radioprogram etc. som de gjort och varit med i.