Miljö och livsstil

Är det etiskt ok att äta kött?

Den etiska aspekten av att äta djur är nog tillsammans med klimatargumentet de viktigaste anledningarna för många att vara veganer eller vegetarianer. Trenden i vårt samhälle idag går mot synen att man är en ”fin” människa om man väljer bort kött och på något sätt ”dålig” om man väljer att äta kött. Det här är enligt vår mening farligt och fel eftersom vegansk kost lätt leder till näringsbrister (och klimatargumenten håller inte heller, läs gärna mer om det på Gunnar Rundgrens informativa blogg, tex här).

Mycket talar för att vi människor är allätare och det är mycket lättare att få i sig allt vi behöver som allätare än som veganer, särskilt för de som inte är särskilt kunniga om mat och näring, samt för barn, ungdomar och äldre som oftast är kräsna eller äter små mängder mat.

Dålig djurhållning borde förbjudas

Det finns mycket djurhållning som är dålig och vi är de första att ta avstånd från detta. ”Djurfabriker”, många fiskodlingar, konventionell kycklinguppfödning och cafos (främst i USA), mm är inget vi stöder. Tvärtom, det borde förbjudas! Tyvärr kommer det mesta köttet som konsumeras i världen från dålig djuruppfödning. Detta gör att vi verkligen förstår att man väljer bort kött.

Att helt välja bort kött är dock inte lösningen på problemet och har nackdelar för hälsan och även miljön. Tyvärr väljer många veganer och vegetarianer ultraprocessade ersättningsprodukter och ökar sin konsumtion av grödor från monokultur-jordbruk gödslat med konstgödsel vilket utarmar jorden och är dåligt både för miljö och hälsa.

Istället för att argumentera för mindre kött önskar vi att vegetarianer, veganer och medvetna köttätare jobbade tillsammans för lokalt, regenerativt jordbruk som är bra för miljö, hälsa och djur samt mot all ultra-processad mat som marknadsförs hårt av stora, multinationella livsmedelsföretag.

Ultra-processad vegansk och vegetarisk mat ökar i våra affärer – etiskt och hållbart?

Ekologiskt och regenerativt jordbruk är bra för djur och miljö

Ekologisk djurhållning är mycket bättre än konventionell djurhållning och ger djuren ett mer naturligt liv. Regenerativt jordbruk tar det dock ännu längre och är framtiden! Det finns flera exempel på bra djuruppfödning som tex de bönder som levererar till Gröna gårdar och många andra som ofta säljer sitt kött i egen gårdsbutik eller på Reko-ringar. Visst är det inte lika bekvämt som att köpa det man känner för just för tillfället men det är värt det! Eftersom de flesta inte kommer sluta äta kött behöver vi driva på efterfrågan för ”bra” kött så att fler föder upp djur på det här sättet och tillgängligheten ökar. Svenskt kött är dock på många sätt bättre än importerat kött, så har man inte råd med ekologiskt är svenskt ett bra alternativ.

Kött ska inte vara billigt. Det ska kosta som det näringstäta superfood det är! Det finns flera sätt att få ner sin matkostnad genom att välja billigare styckdetaljer, avstå från onödiga färdigprodukter och ta vara på hela djuret, tex hela kycklingen (inkl. fötter som blir utmärkt närande buljong)! Att ta vara på hela djuret anser vi är det etiskt korrekta när vi äter kött.

Köp en hel ekokyckling och gör buljong på skrovet.

Kan vi låta naturen ha sin gång?

Djur dödas förstås även inom ekologiskt och regenerativt jordbruk och man kan se det som att vi utnyttjar och plågar djuren oavsett hur artriktigt de får leva och hur skonsam slakten är. Men vad är alternativet? Om vi accepterar näringsbrister, kan vi genom att äta veganskt åtminstone undvika allt dödande?

Ett problem blir alla betesmarker som inte är lämpliga för odling. Betesmarker ger biologisk mångfald, drar ner koldioxid i marken och är livsrum för många mindre djur. Ska vi låta dessa värdefulla betesmarker där vi inte kan odla grödor växa igen?

Eller ska vi ha boskap som får gå och beta tills de blir gamla och dör en naturlig död? Förutom att det inte är ekonomiskt görbart, åtminstone med de lagar vi har nu, så är det inte alls säkert att en naturlig död är mindre plågsam än död genom slakt.

Ska vi släppa alla domesticerade djur lösa och låta naturen ha sin gång? Förutom det faktum att många djur inte är anpassade för vårt vinterklimat så kan man fråga sig om det är bättre för ett får att bli dödat av en varg eller genom ansvarsfullt genomförd slakt? Tillåter vi vargstammen att öka kan de hålla tex älg och rådjur i schack. Är det ett bättre alternativ än jakt som kan ge människor näringsrik mat?

Hur ska vi göra med vildsvinen som inte har några naturliga fiender förutom människan och som skadar stora mängder grödor? (Varg kan äta vildsvin men väljer hellre enklare byten.)

Det är inga helt lätta frågor. Vi måste vara realistiska och inse att vi redan stört det naturliga kretsloppet i vår omvärld, och även om vi bör sikta på att återställa det så långt det går så finns det många hinder.

Oetiskt eller en del av människans ansvar när vårt moderna samhälle redan stört ekosystemet?

Är odlande av grödor som spannmål, baljväxter och grönsaker fritt från dödande?

När marken plöjs kommer små djur som möss, maskar och även rådjurskid att dödas. Bekämpningsmedel dödar mikroorganismer, insekter och förgiftar små djur. Öppen jord från konventionell odling leder till att jord rinner bort, ner i vattendrag där det förgiftar fisk och annat liv. Det exponerar också smådjur för rovfåglar. När det är dags för skörd dödas kaniner, rådjurskid och andra smådjur som är i vägen. Även ekologiska bönder dödar skadedjur på sina marker och plöjer jorden.

Om betande djur får gå ute och äta gräs så mycket som möjligt och jorden plöjs minimalt, dvs. att metoder med reducerad jordbearbetning används, som inom regenerativt jordbruk, kan detta begränsas.

Grönsaksodling är ofta beroende av konstgödsel (vilket är otroligt energikrävande att producera och på sikt utarmar jorden och dödar alla insekter, maskar och mikroorganismer) eller naturgödsel vilket kommer från djur. Det går eventuellt att odla helt veganskt men det är resurskrävande och svårt, särskilt i större skala. Dessutom måste odlingarna skyddas genom tex jakt på harar (varning för stark bild).

Små djur kommer alltså alltid att dödas när vi odlar växter. Kanske det är mer ok eftersom de är små? Vi behöver acceptera att för att vi ska leva kommer andra levande varelser att dö, vilket vissa veganer också inser.

Faktum är dock att äter vi kött från djur som fötts upp på framför allt gräs så kan det totalt sett leda till minst dödande. Köp alltså kött från djur som får gå ute och beta, direkt från din lokala eko-bonde. Bra för bonden, miljön, din hälsa och djuren.

Mer läsning/källor:

Fler inlägg om att (inte) äta kött