Enneagrammet,  Personlig utveckling

Enneagrammet – bästa vägen till mer självkännedom och balans

Enneagrammet är i sin moderna form ett personlighetssystem med fokus på utveckling. Det beskriver nio olika sätt för hur vi vanemässigt tänker, känner och agerar och visar också på varför, dvs. underliggande motivation och övertygelser, samt inte minst sätt att utvecklas. Det är ett system med oerhört många olika nyanser, precis som vi människor har oerhört många nyanser i vår personlighet.

Låter flummigt och komplicerat kanske du tänker, och Enneagrammet är också en symbol och ett system med rötter långt bak i tiden. Men låt inte det avskräcka dig!

Har du något som helst intresse av att utveckla dig själv och bli en mer balanserad, fri och harmonisk person tycker vi du ska läsa vidare. Grunden för personlig utveckling är självkännedom och Enneagrammet är i vår mening bästa vägen till just det.

Innehåll på sidan

Enneagrammet – självkännedom för en mer hållbar värld

Enneagrammet är alltså inte bara en beskrivning av olika personligheter utan även ett psyko-spirituellt utvecklingsverktyg som vi upplever som otroligt hjälpsamt för att förstå oss själva och andra – en nyckel för att skapa en mer hållbar värld. Mer självkännedom kan leda till bättre beslut, både i stort och smått, vilket gynnar alla.

Enneagrammet beskriver inte bara beteenden eller egenskaper, utan varför vi har dem, samt visar på vägar, eller en process, för hur vi kan hitta nya, mer användbara sätt att hantera livet. En skillnad mot många andra personlighetsramverk.

I vårt liv ställs vi inför en massa olika situationer som vi måste hantera. Vår personlighets- eller Enneagramtyp kan liknas vid ett skal (ego) vi satt på oss för att skydda oss och hantera världen, en överlevnadsstrategi. Vårt ego är nödvändigt men kan också vara starkt begränsande. Enneagrammet hjälper oss bli medvetna om hur vi ofta faller in i samma typ av tankar, känslor och beteenden, och våra många gånger omedvetna, underliggande, drivkrafter. Medvetenhet och självkännedom är första steget för att få tillgång till fler reaktionsmönster än de vanemässiga, vilka ärligt talat inte alltid hjälper oss göra de bästa valen i livet, även om det kan kännas så i stunden.

Självklart finns många sätt till att utveckla sig själv, eller självkultivering som Per Johansson säger, men för oss representerar Enneagrammet en värdefull genväg. Det säger verkligen inte allt och kan gärna kombineras med andra metoder – kanske kan det till och med hjälpa dig hitta den metod som passar bäst för just din Enneagramtyp?

Vi är dock övertygade om att Enneagrammet kan vara den felande länken för bättre mående, mindre stress och en mer hållbar värld.

Förstå dig själv och agera medvetet

Faktiskt vill vi påstå att bland alla olika teorier och metoder som finns för att öka sin självkännedom är Enneagrammet ett av de (kanske det:-)) som kan ge mest. I alla fall om du är beredd att gå lite på djupet och faktiskt utmana dig själv, både i att se och jobba på dina negativa, men också positiva ”skuggsidor”. Det krävs en del mod att utmana sitt ego, övertygelser, rädslor, skeptisism etc., men det är så värt det.

Alla har alltså en av nio olika Enneagramtyper, eller strategier, med olika underliggande antaganden om livet/världen och vad det kräver av oss. Det påverkar i sin tur våra känslor, tankar och beteenden. Att få syn på de här ofta omedvetna antagandena och inse att de kanske inte är hela sanningen är en stor hjälp, t.o.m. en förutsättning, om vi vill göra mer medvetna val i livet, utvecklas och växa som människor.

Genom att tydliggöra vår underliggande motivation, rädslor, mm, visar Enneagrammet vilken utvecklingsväg som är viktigast för just dig.

Vissa behöver komma mer i kontakt med sin magkänsla och ilska, andra behöver tygla den. Vissa behöver komma mer i kontakt med sina känslor, andra behöver tygla dem. Vissa behöver tänka efter mer, andra mindre! Det handlar om att använda våra olika intelligenser vid rätt tillfälle och på ett balanserat sätt.

Enneagrammet är lite som en dynamisk karta som kan visa dig var du är och även vägar för att komma dit du behöver gå. Syftet är inte att sätta dig i en box, utan hjälpa dig bli lite mer fri från boxen du ofta själv satt dig i genom att omedvetet upprepa samma typ av tankar, känslor och sätt att agera – mönster vi identifierar oss med men som ofta hindrar oss från att leva leva fullt ut.

Rätt använt kan Enneagrammet hjälpa oss ta kontroll över våra egna liv, vilket kan leda till att vi i vår tur kan ge mer till världen, bland annat genom bättre kommunikation, samarbete och mer empati, både för oss själva och andra. Att jobba på att kärleksfullt förstå sig själv och ta ansvar fullt ut för sina tankar, känslor och beteenden menar vi är en bra väg till riktig hållbarhet. Självreflektion och självobservation är viktiga nycklar. Det är ofta jobbigt att få syn på och äga vissa mönster och vi behöver göra det med stor empati. Belöningen kan vara stor – Enneagrammet kan hjälpa oss bli mer av den sanna versionen av oss själva helt enkelt.

Att blicka inåt och förstå sig själv är inte egoistiskt utan snarare ansvarstagande, eftersom mer förståelse för både oss själva och andra hjälper oss att både må och fungera bättre i den komplexa värld vi lever i.

Förstå andra, kommunicera bättre och få mer empati

Vi är sociala varelser men har inte alltid så lätt att förstå hur andra fungerar och hur vi påverkar varandra i olika sammanhang. Enneagrammets struktur kan göra det lättare att med lite distans diskutera var´för vi ibland tycker att andra är så konstiga.:-) Vi är ofta medvetna (ibland smärtsamt…) om att vi är olika, men inte hur olika vi faktiskt fungerar och varför. När vi förstår det kan vi lättare kommunicera och samarbeta.

Att lära sig om Enneagrammet och våra personligheter gör en ödmjuk inför allas olika utmaningar. Mer kunskap om begränsande mönster, eller ”skuggsidor”, kan leda till en mer empatisk och hållbar värld där vi inte dömer varken oss själva eller andra så hårt, utan istället utvecklar acceptans och förståelse för olika sätt att hantera relationer, omvärlden och livet i stort och smått.

Acceptans och insikt kan vara första steget till förändring.

När vi får insikt i både våra egna och andras styrkor och utmaningar kan vi lättare jobba på vår reaktivitet, sluta ta saker så personligt och få mer harmoni och frihet att agera som vi egentligen vill – och minska stress och irritation.

Tillbaka till innehållsförteckning

Vår syn på Enneagrammet

För oss var det en fantastisk känsla av att hitta hem och förstå oss själva när vi började studera Enneagrammet. Det har gett oss så mycket – såklart vill vi hjälpa fler förstå dess storhet!:-)

Det finns så mycket bra skrivet om Enneagrammet och trots att vi har lyssnat på otaliga podcaster, videos och föreläsningar, läst massa böcker och artiklar, gått flera kurser både i Sverige och utomlands, diskuterat det i forum och många personliga möten samt inte minst använt Enneagrammet som ett utvecklingsverktyg på jobbet och i våra egna liv, är vi fortfarande relativa nybörjare på området och det kan kännas lite pretentiöst att skriva om det. Vi omfamnar dock vad vår kurskamrat Dace sa angående sitt textskrivande; det finns alltid utrymme för olika sätt att beskriva saker, på olika nivåer.

Att stå för det vi faktiskt kan och förmedla det är också en del av att överkomma våra dominerande och undertryckta instinkter.:-)

Vi vill tacka Tina och Ann på Enneagramcenter för allt de lärt oss om Enneagrammet. Vi utbildar oss även hos CP Enneagram med Beatrice Chestnut och Uranio Paes och vi tycker det finns utrymme för en svensk sida som i mångt och mycket återspeglar deras sätt att tolka Enneagrammet. Det finns nämligen lite olika skolor, även om grunden är samma.

För en ännu mer andlig vinkel är Sandra Maitri och A.H. Almaas en inspiration. Alla eventuella missuppfattningar är dock våra egna.:-)

Enneagrammet har alltså både en psykologisk och andlig grund, men det är inte nödvändigt att tro på något ”icke-världsligt” för att ha nytta av att förstå hur våra ego-mönster hindrar oss från att vara fria och i kontakt med allt vi egentligen är. Närvaro och medvetenhet är en väldigt andlig dimension, oavsett vad du vill kalla det!

Här har vi länkat några fler olika källor vi tycker är bra.

Tillbaka till innehållsförteckning

Enneagrammets ursprung, utveckling och användning

Gurdjieff och Enneagramsymbolen

Ordet Enneagram syftar egentligen på symbolen som är en cirkel med nio olika punkter och pilar mellan – Ennea betyder nio på grekiska. Det är oklart hur gammal den är och exakt ursprung, även om det finns många olika teorier. Klart är i alla fall att det var en armensk filosof och mystiker, G. Gurdjieff, som gjorde Enneagramsymbolen känd i väst. Symbolen har många bottnar och beskriver bla. en process för utveckling och transformation – en symbol som kan förklara ”allt” menade Gurdjieff.:-) Gurdjieff fokuserade mycket på vikten av självobservation och att bli medveten om sig själv. Han pratade om tre olika sorters ”män” med olika grundtemperament, men han använde det inte som ett system specifikt för personligheter på det sätt som Enneagrammet nu blivit känt för, ”personlighets-enneagrammet”.

För oss, våra lärare och många andra, finns det dock väldigt mycket relevans i Gurdjieffs arbete och vi ser det som en viktig grund för att förstå Enneagrammets djup och koppling till utveckling på många plan. Utveckling inte bara för vår egen, utan för hela världens skull.

Tillsammans symboliserar de tre elementen en väg för utveckling och transformation

Enneagrammet som personlighetssystem

Det är som sagt som ett personlighetssystem Enneagrammet blivit mer känt och populärt på senare tid. Den bolivianske filosofen Ichazo var den som på 50-talet först kopplade Enneagramsymbolen till det mänskliga psyket. Det är oklart varifrån han fick kopplingen, han var rätt hemlighetsfull om det, men han utvecklade flera olika ”Enneagram” där han mappade Enneagramsymbolens nio punkter till bla nio olika fixeringar och dygder, mentala fällor och högre idéer. Det här lärde han ut först på 50- och 60-talet i grupper i Latinamerika, sen i sin skola i Arica, Chile och senare under 70-talet även i USA.

Ichazos idé var att endast sprida Enneagrammet muntligt i små grupper för att ha kontroll över hur det användes. Målet var utveckling och transformation med hjälp av insikter om sig själv.

Naranjo och Enneagrammets spridning

Den chilenske psykiatrikern Claudio Naranjo var en av de som på 70-talet lärde sig systemet av Ichazo och han kom att förtydliga och bygga ut den psykologiska beskrivningen av de nio ennea-typerna. Han kopplade typerna till mer västerländsk idélära och började lära ut systemet till grupper i Berkeley, Kalifornien och så småningom på fler ställen runt om i världen. Ichazo kritiserade Naranjo för det, samtidigt var båda rädda för att Enneagrammet skulle bli förvrängt om det inte lärdes ut direkt och mer kontrollerat.

Många såg dock de stora fördelarna med systemet, böcker skrevs och det började sprida sig i USA, bla genom David Daniels och Helen Palmer som grundat The Narrative Enneagram, och även bland jesuitpräster och i andra kristna sammanhang. Don Richard Riso och Richard Rohr är viktiga personer i det sammanhanget. En annan viktig pionjär förutom de vi redan nämnt ovan är Russ Hudson som tillsammans med Riso 1997 grundade Enneagram Institute.

Ichazo gillade inte spridningen och försökte 1988 göra anspråk på Enneagrammet som sin teori, men eftersom han också beskrev det som en ”teori om allt” och en ”grundsanning” fick han inget gehör i rätten. Det betyder att ingen äger Enneagrammet och det finns mycket skrivet om det – på gott och ont.

Risker med populariteten

Även om det kan vara kul med roliga memes som skämtar om våra stereotypa sidor går Enneagrammet djupt (eller högt hur man nu vill se det!). Förutom att beskriva våra psyken och undermedvetna på ett träffande sätt är det grundat i att vi alla har en inneboende fullkomlig ”essens”, eller högre spirituell dimension, och att vi på nio olika grundsätt förlorat kontakten med den. Vi känner en (ofta omedveten) längtan att få tillbaka kontakten med det som är vi, och sättet vi går till väga skapar nio olika personlighetstyper med olika egon eller strategier för överlevnad.

Våra egon är dock en förvrängd och många gånger krampaktig version av våra verkliga jag. Enneagrammet hjälper oss få syn på det så vi kan komma tillbaka till vårt rätta uttryck, grundat i äkta harmoni, hopp, perfektion, styrka, kärlek etc. – våra ”dygder” och heliga idéer.

Som med allt som blir mer populariserat finns risk för förenkling och att delar av djupet och syftet, dvs psyko-spirituell utveckling, går förlorat. Till exempel är det lätt att tro att det handlar om en statisk, horisontell beskrivning av oss människor, men Enneagrammet är alltså minst lika mycket en beskrivning av en utvecklingsprocess.

En etisk och personlig not

Enneagrammet har många bottnar och det är inte varken möjligt eller viktigt att förstå allt på en gång, det är en process. Så låt det ta tid och håll ett öppet sinne. Att vara medveten om att det finns många nyanser och därmed undvika stereotyper är viktigt.

Vi bör undvika att säga till någon vilket typ de har (om de inte själva frågar) eller att de har tagit fel (om de inte vill ha tips), och undvika att dra förhastade slutsatser.

Vi har absolut hamnat i den fällan någon gång eller varit för pushiga, pga. entusiasm och vilja att hjälpa då vi själva gärna fått upp ögonen för Enneagrammet tidigare, men ändå! Vi ber om ursäkt i förskott för de fall det kan ha hänt/händer – vi jobbar på att hålla oss ödmjuka inför allt vi inte vet och låta alla hitta sin väg, i sin egen takt. Tålamod, acceptans och inte tro att vi kan ”fixa” allt är en del av vår utveckling som ”treor”!

Tillbaka till innehållsförteckning

Hitta din Enneagramtyp/strategi

För att få ut mest av Enneagrammet är det viktigt att hitta sin egen typ. Ett sätt är att reflektera över ett antal grundaspekter för varje typ som vi skriver mer om nedan. Kom ihåg, det handlar inte om beteenden utan våra underliggande antaganden, fixeringar, känslomässiga drivkrafter, instinkter och intelligenscenter som på ett ofta omedvetet sätt skapar vår personlighet. Vi känner ofta igen oss i flera typer och har självklart en del av alla i oss – det är dock en som är mest grundläggande, kanske så undermedveten att du har svårt att få syn på den?

Det finns absolut mycket att hämta i att bli mer medveten om dina mönster även innan du hittar rätt typ, men samma råd för personlig utveckling kommer inte passa alla lika bra och det unika med Enneagrammet är att det visar oss vad just vi behöver fokusera på.

Det är viktigt att komma ihåg att ingen Enneagramtyp är bättre än den andra utan alla har sina styrkor och utmaningar. Våra styrkor är i själva verket i princip alltid även våra utmaningar på det sättet att vi ofta ”övergör” dem. För mycket av det goda blir som bekant ofta inte så bra, och speciellt när vi inte är helt i balans, stressade eller på andra sätt ”ohälsosamma”. Vi tenderar då lätt att hamna ännu djupare i våra typiska mönster och kan till och med ta till oss de sämre sidorna av andra typer. Tvärtom kan vi också ha utvecklats och luckrat upp vissa mönster. Allt det här kan göra det svårare att hitta sin egen typ.

Tester kan vara hjälpsamma men det är absolut inte alltid de visar rätt. Enneagrammet är inget personlighetstest utan en utvecklingsmodell. Se gärna tester som en utgångspunkt för att lära mer om de typer du får högst resultat på och utmana dig själv lite. Ofta känns det lite obekvämt att läsa om sin egen typ.:-) Ett tips är också att tänka på hur du var i 20-årsåldern och inte nödvändigtsvis tänker, känner och agerar nu.

Vi, och våra lärare på CP Enneagram mfl, tror att vi föds med en personlighetstyp och våra erfarenheter kan göra den mer eller mindre fixerad eller balanserad. En annan tolkning som är rätt spridd inom modern psykologi är att vi föds med ett grundtemperament, och våra upplevelser kommer tolkas utifrån det grundtemperamentet och skapar vår personlighet eller ego.

Självklart finns det många andra faktorer som påverkar vår personlighet. Faktorer som värderingar, intressen, kultur, självkänsla, kön, erfarenheter etcetera påverkar hur vi beter oss och uppfattar världen. Enneagrammet beskriver inte hela oss, men många viktiga delar och vi häpnar ofta över hur fantastiskt träffande och hjälpsamt Enneagrammet är när en väl fått syn på hur mönstren tar sig uttryck.

Tillbaka till innehållsförteckning

Enneagrammet grundaspekter

Viktiga aspekter att ha koll på inom Enneagrammet är:

 • Tre intelligenscenter – mentala, känslomässiga och kroppsliga eller uttryckt på ett annat sätt, huvud, hjärta och mage
 • Nio olika grundtyper med
  • grundläggande antaganden om världen, vilket även hänger ihop med
  • mental fixering (fixation), dvs vad vi (omedvetet) lägger överdrivet mycket mentalt fokus och tankekraft på, samt vår
  • känslomässiga drivkraft eller egentligen destruktiva kraft/börda (passion) som präglar i princip allt – lite som vattnet fisken simmar i!
 • Tre biologiska instinkter – självbevarande, sexuell/intim och social
 • 27 olika undertyper – Instinkterna i kombination med grundtypen bildar 27 helt egna undertyper med lite egna drivkrafter som gör att kan se mycket olika ut.

De här aspekterna är grundläggande, och även om vi självklart kan utvecklas på olika sätt – både på ett positivt och mindre positivt sätt – kommer de inte försvinna eller ändras helt. Är du osäker på din Enneagramtyp är det här du behöver fokusera och reflektera. Det är verkligen inte alltid lätt eftersom de här aspekterna ofta är helt, eller åtminstone delvis, omedvetna.

Första steget för att bli fri från de här krafternas överväldigande påverkan på hur vi uppfattar verkligheten är att bli medveten om i hur stor utsträckning vi faktiskt styrs av och många gånger starkt identifierar oss med dem.

Tre intelligenscenter

Enneagrammets bygger på flera olika ”triader” varav en av de viktigaste är våra tre olika intelligenscenter – de fysiska, emotionella och mentala centren. Vi har såklart alla tre men styrs av och använder dem på lite olika sätt, tex i vilken ordning och hur vi tar in, bearbetar och reagerar på olika intryck.

I personlighet, dvs när vi är mer omedvetna, är det en typ vardera i varje triad som ”övergör” temat, en ”undergör” det och den tredje trycker helt bort det/är inte i kontakt med det.

Det fysiska centret kallas även för kropps-, eller magcentret och handlar om kroppens intelligens och fysiska förnimmelser. Det fysiska centret är kopplat till våra (överlevnads)instinkter och har ett tema med ”görande”, självständighet samt ilska. Kroppstyper har ofta en stark magkänsla som både kan leda dem rätt, men också leda till impulsivt eller ”trögt” handlande.

Typ 8,9 och 1 är alla fysiska eller kroppstyper. Åttor ”övergör” ilska, nior ”undergör” ilska och ettor trycker bort ilska.

Det emotionella centret kallas även för hjärtcentret och handlar om våra känslor och känsloliv. De emotionella typerna har ett tema med att relatera till andra av andra samt skam/sorg. De kallas också för image-typer då de har ett fokus på hur de blir sedda. Känslotyper kan ha en stor förmåga till empati, men fel- eller överanvänt kan det leda till både överkänslighet, okänslighet eller känslomässig manipulation.

Typ 2, 3 och 4 är känslo- eller hjärttyper. Fyror ”övergör” skam/sorg, tvåor ”undergör” skam/sorg och treor trycker bort skam/sorg.

Det mentala centret kallas även för huvud- eller det intellektuella centret och handlar om våra tankar och kognitiva förmåga. De mentala typerna har ett tema kring idéer samt trygghet/rädsla. Mentala typer kan ha en stor förmåga till analytiskt tänkande, men i obalans kan de även fastna i överanalyserande och undvikande beteende.

Typ 5, 6 och 7 är mentala typer. Sexor ”övergör” rädsla (förutom kontratypen), femmor ”undergör” rädsla och sjuor trycker bort rädsla.

Målet är att balansera de tre intelligenserna och använda dem vid rätt tillfälle. Vi vill kunna reflektera klart över våra tankar, ha kontakt med våra känslor och med kroppens signaler.

Grundläggande antaganden om världen, ”passion” och fixering

Enneagrammet beskriver alltså nio grundtyper för hur vi vanemässigt tänker, känner och agerar i olika situationer och fokus är på varför, dvs. underliggande motivation och drivkrafter. När vi blir medvetna om det kan vi lättare se vad vi behöver fokusera på för att bli mer fria och balanserade.

De här nio olika grundmönstren för hur vi tolkar och hanterar omvärlden kan också kallas Ennea-”typer”, ”egostrukturer” eller ”strategier”. Vissa kallar dem även för ”arketyper”. Kärt barn har många namn och vi tycker de alla bidrar på sitt sätt till förståelsen om vad det handlar om. Våra duktiga svenska lärare kallar det grundstrategier eller bara strategier vilket de helt klart har en poäng i. Vi kommer för enkelhetens skull att använda typ och ser det som arketyper.

En kärna i de här nio olika grundtyperna är våra olika grundläggande antaganden om världen och oss själva – och vad vi anser att det kräver av oss. Det blir som en begränsande mental fixering. En annan sida av våra grundläggande antaganden är vår grundrädsla, dvs vad vi vill undvika till varje pris.

Vår ”passion”, dvs destruktiva kraft eller känslomässig börda, är en annan helt grundläggande del av vår personlighet och central inom Enneagrammet. Tänk lite mer de sju dödssynderna plus två till, än det vi kanske oftast associerar med ordet passion.:-)

Teorin är att vi under vår uppväxt har internaliserat ett budskap om att det inte är ok eller tryggt att vara de vi verkligen är. Resultatet blir att vi omedvetet skaffar oss en slags ”egostruktur” – vår personlighet kan man säga, som vi identifierar oss djupt med. Den hjälper oss att hantera livet och uppfylla våra behov, och inte minst undvika vår grundrädsla. Men den begränsar oss också och hindrar oss från att fritt vara de vi egentligen är.

Våra antaganden och rädslor präglar våra tankar, känslomässiga reaktioner och beteenden på ett så djupt sätt att vi ofta är helt omedvetna om det.

Viktigt att komma ihåg är dock att det ofta handlar om just en inre process. Personer med samma strategi kan verka helt olika, men när vi skrapar lite på ytan kan vi upptäcka att de har liknande antaganden om världen och oss människor. Tvärtom kan personer som utåt uppfattas lika ha helt olika motivation till sitt beteende.

Destruktiv kraft och mental fixering kan låta lite negativt och kännas tungt, men det fina med Enneagrammet är att det även visar oss vägen till det perfekta ”motgiftet”, dvs vår ”virtue”/dygd, samt ”högre ideer”.

Enneagrammets nio grundtyper/strategier

Det är vanskligt men här kommer ändå en väldigt kort sammanfattning och några översiktliga drag, från mer positivt, till mer negativt laddade, om varje Enneagramtyp.

Alla ord behöver inte passa in för att du ska ha den enneagramtypen och det krävs ofta betydligt mer och lite djupare information för att hitta rätt.

Klicka på varje nummer för att komma direkt till mer läsning om varje typ, men läs gärna allt i det här inlägget först för att få lite mer sammanhang!

 1. Ettor vill känna sig goda, göra det moraliskt rätta, och eftersträvar en perfekt värld vilket gör att de omedvetet ständigt jobbar på att förbättra både sig själva och/eller allt och alla runt omkring dem.
  + Idealistisk, ärlig, principfast, ansvarstagande, organiserad, rationell.
  – Perfektionistisk, kritisk, rigid, dömande.
  Läs mer här om ettor på svenska.
 2. Tvåor vill bli omtyckta och uppskattade av vissa utvalda personer vilket gör att de försöker möta andras behov och omedvetet styra människor och händelser i sina liv.
  + Relationsinriktad, inkännande, hjälpsam, positiv, generös, varmhjärtad.
  – Smickrande, bekräftelsebehov, påträngande, manipulativ.
  Läs mer här om tvåor på svenska.
 3. Treor organiserar sina liv för att uppnå specifika mål och verka framgångsrika så de kan få andras kärlek och beundran, vilket gör att de omedvetet anpassar sig efter yttre förväntningar.
  + Målinriktad, effektiv, anpassningsbar, pragmatisk, trevlig, ”cheerleader”.
  – (För) prestationsinriktad, imagemedveten, tar genvägar, pushig.
  Läs mer här om treor på svenska.
 4. Fyror vill, ibland omedvetet, känna sig unika och ha djup kontakt både med sitt och andras inre vilket gör att de uttrycker sina känslor, både negativa och positiva på olika sätt.
  + Kreativ, djup, autentisk, intuitiv, idealistisk, individualistisk.
  – Dramatisk, melankolisk, självupptagen, nedvärderande.
  Läs mer här om fyror på svenska.
 5. Femmor strävar efter information och kunskap och använder omedvetet känslomässig integritet/avstängdhet som ett sätt att inte bli överväldigade av andras behov och få slut på energi.
  + Uppmärksam, innovativ, objektiv, kunnig, fokuserad, analytisk.
  – Reserverad, besserwisser, avstängd, enstörig.
  Läs mer här om femmor på svenska.
 6. Sexor söker omedvetet trygghet genom att använda sin mentala förmåga för att förbereda sig, skapa scenarios och ständigt ifrågasätta det mesta – vissa knyter an till andra medan andra söker risker.
  + Engagerad, ansvarsfull, lojal, analytisk, samarbetsinriktad, mångsidig.
  – Orolig, tvivlande, djävulens advokat, cynisk.
  Läs mer här om sexor på svenska.
 7. Sjuor vill ha roligt och undviker omedvetet smärta genom att söka stimulans från olika idéer, planer och upplevelser och vill gärna hålla alla möjligheter öppna.
  + Entusiastisk, energisk, ser möjligheter, optimistisk, social, mångsidig.
  – Impulsiv, otålig, splittrad, egoistisk.
  Läs mer här om sjuor på svenska.
 8. Åttor vill, ofta omedvetet, känna sig starka och ha kontroll, både över sig själva, sanningen, rättvisan och olika situationer vilket de uppnår genom att pusha på för att få saker att hända och undvika att visa sig sårbara.
  + Självsäker, handlingskraftig, beslutsam, trygg, energifylld, rak.
  – Impulsiv, konfrontativ, oempatisk, hämndinriktad.
  Läs mer här om åttor på svenska.
 9. Nior eftersträvar lugn, harmoni och ömsesidig respekt vilket de uppnår genom att ta in många olika sidor av saker och, ofta omedvetet, fokusera på och känna in andras önskningar och behov istället för sina egna.
  + Accepterande, varm, positiv, öppen, tålmodig, ser alla sidor.
  – Obeslutsam, konfliktundvikande, envis, passivt aggressiv.
  Läs mer här om nior på svenska.

Många sätter namn på respektive Enneagramtyp och det är då en beskrivning av hur våra underliggande antaganden, fixeringar och rädslor tar sig uttryck i vårt beteende som beskrivs.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Typerna-med-namn.jpg

Det är som sagt inte nödvändigt, eller ens möjligt, att ha koll på allt genast, men för att inte fastna i förutfattade meningar om en person bara för att vi vet hens grundtyp (lätt hänt!) är det bra att hålla i minnet att det finns ett stort djup och många dimensioner av Enneagrammet.

Tillbaka till innehållsförteckning

Biologiska instinkter

Instinkterna representerar våra grundläggande biologiska överlevnadsinstinkter (för enkelhetens skull kallar vi dem instinkter):

 • Självbevarande – fokus på fysisk trygghet som mat, hälsa, boende, pengar etc.
 • Social/adaptiv – fokus på att anpassa sig till och relatera till andra i grupp, sociala sammanhang och samhället i stort
 • Sexuell/intim – fokus på intensitet i relationer, främst med specifika personer, konkurrens och attraktion

Alla har självklart alla tre instinkterna men de är oftast inte lika starka utan kommer i en sekvens med en instinkt som är dominerande och en som är undertryckt. Det kan vara svårt att få syn på men för mer självinsikt är det viktigt att reflektera över. Målet är att använda respektive instinkt på ett balanserat sätt, i rätt situation.

Ens dominerande instinkt visar sig så snabbt och instinktivt i många situationer att vi ofta inte ens är medvetna om det. De här områdena är något vi ibland har lite väl mycket fokus på och kan må bra av att hålla i schack. Vår dominerande instinkt kan vi behandla lite som en olydig hund brukar Uranio Paes säga.:-)

Vår undertryckta instinkt däremot kan vi behöva behandla lite mer ömsint, som en vanvårdad valp. Det området kan kännas oviktigt eller onödigt, men det är ofta ett försvar. Att få syn på och utveckla vår undertryckta instinkt kan tvärtom vara väldigt viktigt för vår balans och utveckling.

27 undertyper = Grundtyp x dominerande biologisk instinkt

Även om kunskap om vår egen grundtyp är väldigt hjälpsamt tycker vi det är viktigt att redan tidigt vara medveten om att varje grundtyp också påverkas mycket av våra biologiska instinkter, och inte alltid som vi tror när vi bara lär oss om instinkterna. Vår dominerande biologiska instinkt kommer nämligen att skapa en alldeles egen variant av grundtypen, vilket gör att vi pratar om 27 olika undertyper.

Man kan säga att instinkterna ”kidnappar” vår känslomässiga drivkraft/”passion” och påverkar vårt beteende. Ibland skapar det en variant av grundtypen som ser rätt annorlunda ut, en ”kontratyp”. Det gör att det kan vara svårt att hitta sin grundtyp utan att vara medveten om undertypernas olika uttryck. Vi har också specifika saker att jobba på beroende på vilken undertyp vi har.

För att ytterligare komplicera det hela gör det även skillnad vilken av instinkterna vi har ”längst ner” eller undertryckt. Vi kan alltså prata om 54 olika typer.:-)

Beatrice Chestnut har i sin bok ”The Complete Enneagram: 27 Paths to Greater Self-Knowledge” beskrivit undertyperna som Naranjo lärde ut dem, och vi tycker de beskrivningarna ofta är väldigt bra. Vi har utbildat oss hos CP Enneagram, dvs Beatrice Chestnut och hennes affärspartner Uranio Paes, som fokuserar mycket på de olika undertyperna. Mer information finns här. För oss, liksom för Beatrice, var undertypen väldigt viktig då vi är ”kontratypen” av trean och inte kände igen oss helt i den mer ”stereotypa” beskrivningen av trean, och det ligger oss därför varmt om hjärtat. Nu kan vi lätt se hur grunden i trean definitivt finns där, först lite gömd bakom den självbevarande instinkten!

Precis som inom alla teorier som försöker beskriva oss människor finns olika sätt att se på det här och instinkterna och undertyper är nog en av de mest omdebatterade delarna inom Enneagrammet. Vi stödjer här inställningen att undertyperna handlar om grundtyp kombinerat med instinkt, ej vingar.

Tillbaka till innehållsförteckning

Utveckling – dynamiska aspekter av Enneagrammet

Vi kan alltså bara ha en grundtyp och en dominerande instinkt även om vi ofta känner igen oss i flera. Vår enneagramtyp förändras inte heller i grunden. Enneagrammet är dock en dynamisk modell och vi kan hela tiden röra oss, dvs utvecklas medvetet eller omedvetet, åt olika håll. Det bidrar till att vi ofta känner igen oss i flera typer och det finns också mycket att hämta där när vi blir mer medvetna.

Vi kan se en del av rörelsen i Enneagramsymbolen som är en cirkel med olika pilar, dels i en inre triangel och dels i en hexagon runt triangeln. Pilarna visar en rörelse som också hänger ihop med vår utvecklings-/hälsonivå – det blir alltså olika utryck av personlighetstyperna vid olika nivåer av stress och balans.

Med mer medvetenhet kan vi välja de vägar till utveckling som är bäst för just oss.

Viktiga aspekter för utveckling är:

Alla de här aspekterna påverkar vårt beteende och kan göra det svårt att hitta sin grundtyp. Det viktiga är då att komma tillbaka till grundövertygelser, mental fixering och känslomässig drivkraft, dvs vad i ens inre är det som egentligen styr oss.

Vingarna

1. Vingarna (vilka en del kallar för flyglar) är de strategier/typer/nummer som ligger på respektive sida om ens egen enneagramtyp och i många olika tolkningar av ennegrammet ses de som en slags ”undertyp”. Vi ser dock, precis som CP Enneagram, vingarna som utvecklingsvägar som vi kan låna egenskaper från som ett första steg att frigöra oss lite från vår egen strategi.

Vi kan ofta luta oss mer åt ett håll, men det är inget som är låst utan något vi medvetet kan utveckla. Att integrera båda vingarna kan ofta ge oss mer balans – tänk en fågel med en vinge!

Vingarna är de två punkterna på vardera sida om vår egen Enneagramtyp

Vi kan bara ha vingarna närmast på varje sida, även om man kan känna igen sig i drag från andra typer. En etta har alltså nio och två som sina vingar, en sexa har sju och fem osv.

Russ Hudson och Enneagram institute ser vingarna som undertyper. Här finns olika skolor och vi känner igen oss mer i CP Enneagrams beskrivning av vingarna som utvecklingsvägar, inte undertyper.

Pilarna

2. Nästa steg i vår utveckling är att medvetet följa pilarna. Enneagramsymbolen är inte komplett utan pilar som visar på rörelsen mot och från vår egen strategi/typ. I många tolkningar kallar man en punkt för stresspunkt och en för integrationspunkt men det finns både positiva och negativa egenskaper att hämta hos båda. Det som är avgörande är om rörelsen är medveten eller omedveten.

Ofta halkar vi i stress omedvetet in i de ”lägre” sidorna av typen som går från vår egen, dvs pilen från. Det finns dock som sagt mycket positivt att hämta från den typen också!

Att på ett medvetet sätt först integrera egenskaper från typen som går mot vår egen och sedan medvetet integrera egenskaper från typen från vår egen är ofta precis den utveckling vi behöver för att bli mer balanserade och harmoniska.

Beatrice Chestnut och Uranio Paes menar att vi har mycket att hämta från båda och kan gå dit både i stress och när vi är mer medvetna, men att det finns en ordning i vilken vi behöver göra det. Målet är att gå mot våra pilar på ett mer medvetet sätt och därmed ”utöka” vår personlighet med drag som är de perfekta komplementen till våra egna.

Utvecklings/hälsonivåer

3. Utvecklings/hälsonivåerna beskriver hur låsta eller fixerade vi är i vår egen grundtyp och hänger även ihop med vingarna och pilarna på det sättet att de påverkar hur vi hämtar de mer negativa eller positiva sidorna av våra vingar och typer längs pilarna.

Vi ligger ofta på en viss grundnivå. Den kan röra sig upp och ner under längre tid, men det är även lätt att för en kortare tid (kanske flera gånger under en dag!) halka ner i nivå i en stressig situation. I lägre nivå blir vi mer låsta i våra vanemässiga reaktionsmönster och övertygelser och i högre nivå får vi tillgång till fler olika reaktioner och sätt att se på verkligheten.

Våra grundläggande mönster tar sig olika uttryck beroende på om vi är i balans eller inte

Det här är ett bra exempel på hur användbart, eller tom nödvändigt, det är att kombinera Enneagrammet med olika typer av terapier som hjälper oss vara mer närvarande och medvetna. Meditation, mindfulness eller vår favorit, EFT/knackning är ofta lätta att hitta i gratisappar eller på youtube. Terapi med en terapeut är väldigt bra många gånger också.

Som vi nämnt kan Enneagramsymbolen också visa på en utvecklingsprocess så låt dig inte luras och tro att den bara beskriver en horisontell beskrivning av personligheter. Riso-Hudsons modell för utvecklingsnivåer är mest känd, men det finns flera olika teorier, tex CP Enneagrams som är baserade på själva symbolen. Vi tycker Enneagrammet även passar väldigt bra in som en del av det integrala sättet att se på utveckling.

Fler triader kopplade till Enneagrammet

Enneagrammet delas även ofta in i olika triader som beskriver en del av våra psykologiska mönster, tex socialt beteende (de sk Horney-grupperna) och hur vi helst vill lösa problem eller konflikter (konfliktstil eller de så kallade harmonigrupperna). Följ länkarna för Annas fina beskrivning på Enneagramcenters hemsida.

Att bli medvetna om det är något som vi haft stor nytta av i våra dagliga liv men kanske framförallt på jobbet.

Det finns en risk för förenkling här eftersom instinkterna påverkar uttrycket av vår typ så mycket att vissa undertyper inte riktigt passar in i mönstren/beteendena för de här grupperna. Med det sagt tycker vi det är värdefulla dimensioner för att förstå våra beteenden.

Tillbaka till innehållsförteckning