D-vitamin

D-vitamin är ett kraftfullt hormon som måste vara i en form som är biotillgänglig för kroppen för att vi ska få de goda effekterna av det. Oavsett om vi får i oss D-vitamin från tillskott av D2 eller D3 (vi avråder från tillskott av D), från mat eller om vi omvandlar det från solljus så är det ett antal metabola omvandlingar som måste fungera. För att kroppen ska kunna göra dessa metabola omvandlingar behövs näringsämnen och tillräckligt med magnesium är helt avgörande.