Kost och näring,  Miljö och livsstil

Är kött dåligt för hälsan?

Många tror att det bästa de kan göra för hälsan är att bli vegetarian, vegan eller att dra ner på rött kött och även mättat fett. Inte konstigt då vi ständigt blir bombarderade med det budskapet från alla håll. Vad många dock inte vet är vilken data påståendena är baserade på och hur bristfälliga underlagen är. I det här inlägget vill vi bemöta och visa att påståendet att kött är dåligt för hälsan inte är baserat på pålitlig forskning.

Faktum är att den forskning som officiella kostrekommendationer grundar sig på är övervägande från observationsstudier som endast visar (svagt) samband mellan kött och ohälsa och INTE orsak.

Egentligen tycker vi och andra att det är ett stort slöseri med pengar och tid att göra dessa stora observationsstudier för att få reda på vad vi ska äta. En del kallar det till och med ”Oetiskt att grunda kostråd på vetenskapliga antaganden”. Varför inte titta på den forskning som Dr. Weston A. Price gjorde på 30-talet eller bara återgå till att äta som vi gjorde innan vi hade tillgång till ultraprocessad, industriellt tillverkad ”mat”? Låt oss fokusera på att äta naturlig, näringsrik, närodlad mat istället för att demonisera kött.

Vår historia talar för att kött (skaldjur, fisk, lamm, nöt, fläsk, fågel, mm) bidragit till människans utveckling och är en viktig del av en hälsosam kost. Självklart bör då köttet komma från lokala jordbruk med bra djurhållning. (Miljöaspekterna och även de etiska aspekterna av att äta kött återkommer vi till i ett kommande blogginlägg. Läs på tex sacredcow.info så länge. Den här artikeln är också bra.) Kom också ihåg att godis och chips troligen har större klimatpåverkan än kött, utan att ge någon näring!.

Det finns dock starka intressen i att göra kött till boven i dramat och få bort negativt fokus från socker, ultraprocessade spannmål och köttersättningar samt växtoljor. Industrin kan tjäna stora pengar på att få oss att välja vegetariska ”livsmedel” istället för kött. Det ska vi också skriva mer om i ett annat blogginlägg. Nu ska det handla om forskning om hälsoaspekter av kött (och till viss del mättat fett) och vad kostråden egentligen grundar sig på.

Kortversion:

 1. Studier visar inte samband, endast korrelation
  De flesta studier som gjorts bygger på epidemiologisk forskning, observationsstudier vilka inte kan visa orsak utan endast korrelation/samband. Man ger deltagare i studien frågeformulär om vad de ätit bakåt i tiden och drar sedan slutsatser av det. Ofta med en bias.
 2. Kött och dödlighet – ett exempel på svaga slutsatser
  I en observationsstudiestudie som fick stor uppmärksamhet är slutsatsen att ökat intag av rött kött ger en liten ökad risk för cancer, hjärtkärlsjukdom och död överlag. Författarna sammanfattar dock på slutet att personer som åt mer rött kött också rökte mer, oftare var överviktiga och totalt sett åt mer kalorier.
 3. Ingen skillnad i dödlighet när forskning görs på liknande grupper
  I en studie undersöktes totalt över 10.000 hälsomedvetna personer varav 43% vegetarianer. Vid en uppföljning efter 17 år visade det sig att gruppen som helhet hade hälften så hög dödlighet som befolkningen i stort, det fanns dock ingen skillnad i dödlighet mellan köttätare och vegetarianer.
 4. Varför är WHO emot kött?
  WHO har klassat rött kött som ”antagligen carcinogent” och många refererar till detta som om det vore en sanning, vilket vi och många andra starkt ifrågasätter. Av 800 observationsstudier som tittat på rött kött och cancer valde arbetsgruppen ut endast 14, varav 7 visade en statistiskt signifikant korrelation (från 1,3 – 1,8 % risk = mycket lite). De andra studierna visade alltså INTE en statistiskt signifikant korrelation. Mycket tyder på att WHO påverkats av multinationella livsmedelsföretag i sina kostråd.
 5. Oberoende forskare avråder inte från kött
  En genomgång från 2019 gjord av den oberoende gruppen NutriRECS kommer till slutsatsen att det inte finns belägg för att rekommendera ett minskat intag av varken oprocessat rött kött eller processat kött. Sambanden är för svaga för att ge några rekommendationer alls!
 6. Nordiska näringsrekommendationerna 2012 (NNR)
  NNR ligger till grund för kostrekommendationerna från Livsmedelsverket för den allmänna befolkningen. Här drar man återigen slutsatser från främst observationsstudier och i Metodologiska övervägningar skriver man också om hur osäker sådan forskning är.
 7. The Eatwell Guide & Mortality – Englands rekommendationer för en hälsosam diet vilar på svag grund
  Vi tar med den här studien från augusti 2020 också bara för att visa att i princip all forskning om näring, hälsa och dödlighet grundar sig på observationsstudier.
 8. The China Study och filmen Forks over knifes visar inte att vegetarianer var friskare
  The China Study book baseras på en stor observationsstudie i Kina. Filmen Forks over knifes bygger mycket på den här boken/studien och den har fått många att bli veganer. Faktum är att om något så visar den här observationsstudien att de som äter mest kött i Kina är friskare.
 9. Gamechangers – en propagandafilm
  Ytterligare en film som fick stort genomslag (2019) och fått många att tro att en plantbaserad (underförstått vegansk) kost får oss att prestera bättre fysiskt. Den har dock fått en massa kritik och det med rätta.
 10. Blue zones – nio faktorer för att leva längre. Eller?
  Det har skrivits en hel del i media om Blue zones, fem områden i världen där man menar att människor levde friska mycket länge. Tesen är att det beror på nio olika faktorer varav en är att de äter lite kött. Mycket talar dock för att man inte alls äter lite kött i åtminstone fyra av zonerna.
 11. Länkar till källor

Studier visar inte samband, endast korrelation

Det är svårt och dyrt med bra forskning på vilken kost människor mår bäst av att äta. De flesta studier som gjorts bygger på epidemiologisk forskning, dvs observationsstudier vilka inte kan visa orsakssamband utan endast korrelation. Man ger deltagare i studien frågeformulär om vad de ätit bakåt i tiden och drar sedan slutsatser av det. Kommer du ihåg vad du åt förra veckan? Kanske förra månaden? Det blir otroligt missvisande och många rapporterar helt fel, för få kalorier, och ”glömmer bort” sådant de tror är onyttigt, mm.

Eftersom råden de senaste ca 50 åren har varit att minska på mättat fett och kött är det också troligt att de som är hälsomedvetna drar ner på det, samtidigt som de undviker rökning, tränar mer, äter mindre socker, äter mer grönsaker och mindre ultraprocessad mat. Det här kallas på engelska för ”healthy user bias”. Dietdoctor skriver enkelt och bra om observationsstudier och ”healthy user bias”. Chris Kresser är också en bra källa till information.

Exempel på ”Food frequecy questionnaire” som används för forskning som kan ligga som bas för kostråd

Kött och dödlighet – ett exempel på svaga slutsatser

Ett exempel på en observationsstudie som fick stor uppmärksamhet när den kom ut 2009 är Meat Intake and Mortality, A Prospective Study of Over Half a Million People. Mark Sisson har skrivit en riktigt bra sammanfattning. Tyvärr finns ingen information om socker, dåliga växtfetter mm utan fokus är endast på kött. Slutsatsen i studien är att ökat intag av rött kött ger en liten ökad risk för cancer, hjärtkärlsjukdom och död överlag. Författarna sammanfattar dock på slutet att personer som åt mer rött kött också rökte mer, oftare var överviktiga och totalt sett åt mer kalorier. De hade också lägre utbildning och aktivitetsnivå samt åt mindre frukt, grönsaker och fibrer och kosttillskott. Hur kan man då säga att den högre dödligheten beror på köttet? Ett väldigt tydligt exempel på när man använt korrelation för att dra slutsatser som omöjligt kan sägas vara säkerställda.

Sådan här forskning är tyvärr inte ovanlig och får ofta stor uppmärksamhet i medierna eftersom det verkar sälja bra att varna för kött! Det är väldigt synd eftersom det skrämmer bort människor från mycket näringsrika livsmedel.

Bild från Sacredcow.info

Ingen skillnad i dödlighet när forskning görs på liknande grupper

Chris Kresser har skrivit utförligt om frågan om veganer och vegetarianer lever längre än köttätare. Ta gärna tiden och läs hans artikel Do Vegetarians and Vegans Live Longer Than Meat Eaters? Särskilt intressant är en studie där man undersökte totalt över 10.000 hälsomedvetna personer varav 43% vegetarianer. Vid en uppföljning efter 17 år visade det sig att gruppen som helhet hade hälften så hög dödlighet som befolkningen i stort, det fanns dock ingen skillnad i dödlighet mellan köttätare och vegetarianer. När man justerat för ”healthy user bias” går det alltså inte att se ens en liten ökad risk för cancer, hjärtkärlsjukdom och död överlag av intag av kött.

Varför är WHO anti kött?

WHO har klassat rött kött som ”antagligen carcinogent” och många refererar till detta som om det vore en sanning, vilket vi och många andra starkt ifrågasätter.

Eftersom det handlar om observationsstudier, dvs. frågeformulär om matvanor som används för att ta reda på vad var och en äter, så kan vi inte veta om den lilla ökningen verkligen beror på köttet eller på vad de som äter processat kött äter till sitt kött? Det är ganska troligt att det är en del pommes frites och coca cola! Det är också ganska troligt att de som äter mest processat kött äter mindre grönsaker, röker mer, dricker mer alkohol, tränar mindre och överlag inte bryr sig om sin hälsa lika mycket som de som drar ner på processat kött. Kom ihåg ”healthy user bias”. Det är tillbehören, läsk, pommes och vitt bröd vi borde varna för!

Visst varnar man för skräpmat, men att dra slutsatsen att kött är kopplat till cancer när man inte korrigerat för den kopplingen är mycket märkligt. Mycket tyder dock på att WHO påverkats av livsmedelsföretag som Nestle, Unilever, The Coca-Cola Company, The Kellogg Company, PepsiCo Inc., Cadbury Schweppes plc, Compass Group, McDonald’s, mm som vill tona ner risken med socker, sötningsmedel, dåliga raffinerade oljor och olika tillsatser.

Läs mer i artikeln Why is the World Health Organisation Anti-Meat? Lyssna också på den här podcasten med Dr. David Klurfeld som var med i WHO’s arbetsgrupp som kom fram till att kött antagligen är carcinogent. Han kallar detta “the most frustrating professional experience of his life.”

En intressant observation från artikeln är att av 800 epidemiologiska studier om koppling till rött kött och cancer valde arbetsgruppen ut endast 14, varav 7 visade en statistiskt signifikant korrelation (dock inte stor). De andra visade alltså INTE en statistiskt signifikant korrelation.

Om vi nu ska lägga någon vikt överhuvudtaget vid observationsstudier som endast visar korrelation, hur mycket större är då chansen att få cancer om vi äter kött, enligt WHO? Jo, det finns begränsade bevis för att tjocktarmscancercancer ökar från 1,5% till 1,8% om vi äter 500 gram processat kött i veckan. Detta anger medier som 20% ökning. Det säljer förstås mer än att skriva att risken ökar med 0,3%!

Födelsedagslyx från kossor som går ute och betar några km från våra föräldrars hus

Oberoende forskare avråder INTE från kött

En genomgång från 2019 gjord av den oberoende gruppen NutriRECS kommer till slutsatsen att det inte finns belägg för att rekommendera ett minskat intag av varken oprocessat rött kött eller processat kött. De menar att det finns ett svagt stöd för att fortsätta nuvarande intag av kött. Anledningen att det bara är ett svagt stöd är att de forskningsstudier som finns helt enkelt endast visar mycket svaga samband och inte har nog hög kvalitet. Alltså kan överhuvudtaget inga starka rekommendationer ges! Det bekräftar helt enkelt det vi skriver ovan om svaga slutsatser och att studier visar korrelation, inte samband.

NutriRECS använder sig av GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation) för att bedöma styrkan i bevisen och kommer fram till att underlagen ger svaga bevis. Det finns alltså inget orsakssamband mellan köttkonsumtion och hälsa, utan endast mycket svag korrelation. De svaga sambanden kan bero på andra faktorer som intag av socker, processad mat, stillasittande, stressig miljö mm. Läs mer på svenska om studien här.

Kan de större och större påsarna och burkarna för godis ha något med ökad ohälsa att göra?

Nordiska näringsrekommendationerna 2012

De Nordiska näringsrekommendationerna (NNR) ligger till grund för Livsmedelsverkets kostrekommendationer för den allmänna befolkningen (men inte för individer med särskilda näringsbehov) och tex skolmaten ska följa de rekommendationerna. När det kommer till kött och även animaliskt fett anser vi att slutsatserna och därmed råden är olyckliga (minst sagt gällande fett, men här är fokus främst kött). Vi uppmanas sedan 2015 att äta mindre kött; ”Ät inte så mycket rött kött och chark, max 500 gram i veckan men gärna mindre”, samt välja fettsnåla mejeriprodukter.

Frågan är också om vi verkligen äter alldeles för mycket rött kött? Att något upprepas hela tiden i media och andra sammanhang betyder inte att det är sant!

Konsumtion i förhållande till kostråd över tid
Graf från Jordbruksverket angående konsumtion och förbrukning av kött

Källan till råden om att begränsa rött kött pga risk för tjock- och ändtarmscancer uppges i en Riskhanteringsrapport från 2014 vara två rapporter från World Cancer Research Fund, en sammanställning av relevanta artiklar från 2005 till 2013 (hur har man valt ut dem?) samt den senaste svenska matvaneundersökningen (epidemiologisk undersökning, dvs kan inte visa orsak).

Som vi skrivit ovan har oberoende forskare gjort en stor genomgång (publicerad 2019) med slutsatsen att det inte finns belägg för att rekommendera ett minskat intag av varken oprocessat rött kött eller processat kött. Att påstå att det finns tydlig vetenskaplig evidens för att konsumtion av rött kött och charkuteriprodukter som uppgår till mer än 500 gram per vecka är därför som vi ser det grovt felaktigt och vi hoppas att de nya råden blir bättre.

Det är även svårt att förstå exakt varifrån övriga råd kommer, dvs. vilka forskningsrapporter som ligger till grund. Men när vi läser i den svenska broschyren så verkar det som att de blandar ihop kött med mättat fett. NNR anger nämligen att omättat fett bör utgöra huvuddelen av det totala fettintaget. De skriver vidare (sid 13): ”Eftersom animaliska livsmedel som kött, mjölkprodukter och ägg är viktiga källor till mättade fettsyror, bör feta produkter ersättas med magra mjölkprodukter och magra köttalternativ. Det finns starka epidemiologiska belägg för att en hög konsumtion av processat kött ökar risken för tjock- och ändtarmscancer, typ 2-diabetes, fetma och kranskärlssjukdom. Liknande, men svagare samband har iakttagits för rött kött.” (Se Varför är WHO anti kött, om den påstådda kopplingen till cancer. Kom ihåg: kopplingen är mycket svag.)

Det här tyder på att man alltså återigen dragit slutsatser från främst observationsstudier och författarna skriver också om hur osäker sådan forskning är (sidan 42 och framåt). Det verkar det som man fokuserat på fett och sedan dragit slutsatser om kött. Det finns faktiskt inget eget kapitel för rött kött i NNR. Det blir också konstigt att varna för mättat fett utan att nämna att även vegetabiliska livsmedel som innehåller fett innehåller en blandning av mättat, enkelomättat och fleromättat fett. Tex innehåller olivolja 15% mättat fett.

Den viktigaste studien för uppdateringen av NNR 2012 (Fotnot 50, s. 228) gällande fett i kosten, fettsyror och hälsa är nog den här systematiska genomgången (SR) av publicerade artiklar från 2000 till februari 2012. I sammanfattningen skriver man att det finns övertygande bevis för att LDL i blodet sänks om vi byter ut mättat fett mot fleromättat fett. Men att LDL sänks är ju inget bevis för att vi blir friskare! Felaktig slutsats som leder till fel kostråd, inte bara om fett utan även om kött.

Läs mer om mättat fett och att det inte är dåligt för hälsan här.

Hur kan råden ändra sig så? Jo för att de är baserade på bristfälllig grund och forskning.

The Eatwell Guide & Mortality – Englands rekommendationer för en hälsosam diet vilar på svag grund

Vi tar med den här studien från augusti 2020 också bara för att visa att i princip all forskning om näring, hälsa och dödlighet grundar sig på observationsstudier. Den diet som rekommenderas baseras i princip på kolhydrater och dåliga fetter. Det är faktiskt helt absurt! Inte så konstigt kanske att man har ett stort problem med övervikt i Storbritannien även om en del kanske skulle säga att det är för att kostråden inte följs. Zoe Harcombe skriver mycket bra om studien så in och läs hennes sammanfattning!

The China Study och filmen Forks over knifes visar inte att vegetarianer var friskare

The China Study book bygger på en stor observationsstudie i Kina. Några huvudpåståenden är att 1. animalier som mejerier och kött är starkt bidragande till cancer, särskilt pga den typ av protein de innehåller, 2. animalier är en huvudorsak till hjärt-/kärlsjukdom och 3. en växtbaserad ”whole foods” diet förebygger och reverserar hjärt-/kärlsjukdom. Filmen Forks over knifes bygger mycket på den här boken/studien och den har fått många att bli veganer.

Ligger det då något i ovanstående påståenden? Nej, absolut inte! Återigen, observationsstudier som bygger på frågeformulär (som vi bara kan undra hur bra de fylls i) kan endast visa korrelation, inte orsak.

Denise Minger som själv var vegetarian/vegan i över tio år blev känd genom sin kritik av den här studien och vill man fördjupa sig i hennes kritik kan man gå till hennes sida The China Study. En annan genomgång visar att studien inte alls visar det den mer kända boken påstår!

Om nu observationsstudier faktiskt skulle visa någon slags orsak kan man fråga sig varför de fem områden till höger som äter mest kött har lägre dödlighet i cancer (i snitt) än de fem områden till vänster som äter minst kött? Bild lånad från Denise Minger.

De områden som äter minst kött till vänster och de som äter mest kött till höger.

Man kan också fråga sig varför även hjärtattacker i snitt ligger högre hos de som äter minst kött? Bild lånad från Denise Minger.

De områden som äter minst kött till vänster och de som äter mest kött till höger.

Om vi överhuvudtaget ska titta på observationsstudier så är faktum att observationsstudier också visar att asiater som äter kött är friskare.

Gamechangers – en propagandafilm

En viktig tes i filmen Gamechangers är att en plantbaserad (vegansk) diet förbättrar den atletiska förmågan och att protein från kött försämrar den. De gör ett antal helt uppenbart falska påståenden och experiment som är svåra att ta på allvar, men som tyvärr övertygat många om att äta mindre kött för att prestera bättre rent fysiskt.

 • Träningslära har en bra genomgång (även om vi absolut inte håller med om allt på den sidan, tex deras inställning till fett.)
 • Här är en till bra genomgång av de olika påståendena i Game changers: The Game changers review – a scientific analysis
 • Chris Kresser har en lång artikel och en superlång lista med en massa studier för den som har mycket tid. Kresser var också med på Joe Rogans kända podcast och debatterade mot Wilks som är med i filmen. Det gick inte så bra! Kresser är helt enkelt inte en aggressiv person och fick inte fram sina argument vilket var synd. Det finns en massa att läsa och lyssna på gällande det om man är intresserad.
 • Vill man läsa mer från ett veganskt perspektiv kan man söka på Joel Kahn och Game changers.

Blue zones – nio faktorer för att leva längre. Eller?

Det har skrivits en hel del i media om Blue zones, fem områden i världen där man menar att människor levde friska mycket länge. Tesen är att det beror på nio olika faktorer varav en är att de äter lite kött:

Beans, including fava, black, soy and lentils, are the cornerstone of most centenarian diets. Meat—mostly pork—is eaten on average only five times per month. Serving sizes are 3-4 oz., about the size of a deck of cards.

Det här är dock inte sant, kanske med undantag för de religiösa Sjundedags adventisterna i Loma Linda som till största del nog är vegetarianer. Sjundedagsadventisterna kan vi dock jämföra med en annan liknande grupp, nämligen mormonerna! Studier visar att mormoner också är friskare och lever längre än andra kontrollgrupper, men de äter inte mindre kött. Det är alltså många andra faktorer som spelar in såsom alkohol och tobak, socialt sammanhang, mm (vilket Blue zones också har med som viktiga punkter). ”Healty user bias” återigen.

Ok, då var Sjundedagsadventisterna avklarade. Vi påstår att det inte är sant att invånarna i de övriga så kallade ”Blue Zones” äter så lite kött!

Vi börjar med Okinawa. Det påstås att de äter en ”plant based” diet med en massa sötpotatis. De äter säkert en massa grönsaker, men faktum är att de älskar fläskkött på Okinawa och då handlar det inte bara om oprocessat fläskkött. Griskött, och då att ta reda på hela grisen, inklusive en massa fett ister, är en viktig del av Okinawas kultur. De äter också en hel del fisk, om än inte lika mycket som i Japan. Jämfört med andra japaner åt de riktigt gamla på Okinawa mer protein och fett, inte mindre. Återigen får man vara försiktig med slutsatser baserade på observationsstudier som bygger på frågeformulär, men mycket tyder ändå på att äldre på Okinawa definitivt inte ätit lite kött och mättat fett utan tvärtom.

Nicoya peninsula i Costa Rica är en till ”Blue Zone” där invånarna påstås äta lite fett och kött och mycket spannmål, mjölkprodukter (!), grönsaker och frukt. Det man missar är att den traditionella maten, precis som på Okinawa, alltid tillagades med ister, dvs. fett från gris. Man åt mycket gris och vilt och tog självklart reda på allt på djuren. Inälvorna var särskilt högt värderade. Däremot åt man inte ultraprocessad industrimat. Kan det ha bidragit till god hälsa kanske?

De som tror att människor höll sig hälsosamma på Ikaria (Grekland) och Sardinien (Italien) pga. låg konsumtion av kött och fett, får nog tänka en gång till. De äter gärna både fläsk och kött och mjölkprodukter från får. Däremot åt de säkert inte industriellt processad mat såsom växtoljor (förutom olivolja förstås!) och färdigmat.

Dräktig gris på regenerativ gård där djuren får leva som de ska. Det ger bra kött.

Källor

Det här är källorna som länkas i texten ovan. Det finns otroligt mycket mer men kan vara en bra start!

Introduktion

Studier visar inte samband, endast korrelation

Kött och dödlighet – ett exempel på svaga slutsatser

Ingen skillnad i dödlighet när forskning görs på liknande grupper

Oberoende forskare avråder inte från kött

Nordiska näringsrekommendationerna 2012

Varför är WHO emot kött?

The Eatwell Guide & Mortality – Englands rekommendationer för en hälsosam diet vilar på svag grund

The China Study och filmen Forks over knifes visar inte att vegetarianer var friskare

Gamechangers – en propagandafilm

Blue zones – nio faktorer för att leva längre. Eller?