• Anemi,  Root cause protocol

    Ge blod och alternativ

    Att ge blod är något väldigt bra, både för samhället men faktiskt även för hälsan! Att ge blod är en viktig samhällsinsats som hjälper till att rädda liv kan nog alla skriva under på, så här fokuserar vi på varför…

  • Anemi,  Hälsa,  Root cause protocol

    Järnbrist – anemi

    Väldigt mycket av det som finns att läsa om järn är tyvärr inte helt korrekt eller komplett. Varför det är så kan man verkligen fråga sig men det viktiga kanske inte är varför vi har de råd vi har utan…