• Anemi,  Root cause protocol

    Ge blod och alternativ

    Att ge blod är något väldigt bra, både för samhället men faktiskt även för hälsan! Att ge blod är en viktig samhällsinsats som hjälper till att rädda liv kan nog alla skriva under på, så här fokuserar vi på varför…