Hälsa

Om hälsa – en holistisk syn

Ett holistiskt synsätt på hälsa innefattar bla fysisk, mental, emotionell, andlig och social hälsa samt miljö. Små ändringar kan göra stor skillnad för att förbättra din hälsa och ge mer energi!

Allt hänger ihop, men vi har valt att under kategorin hälsa samla tips om:

Vi rekommenderar också att läsa inläggen i övriga kategorier som även de på olika sätt handlar om att få en bättre hälsa. För vad är då egentligen definitionen av hälsa?

Definition av hälsa

”Den friske har många önskningar, den sjuke bara en” sägs vara ett gammalt indiskt ordspråk, och nog ligger det mycket i det, även om det- är lite tillspetsat. När man inte mår bra eller har energi är det svårt att fullt ut uppskatta allt annat i livet.

Hälsa handlar dock inte bara om att vara frisk, utan är ett vidare begrepp som innefattar många olika områden i livet. För oss handlar det mycket om en helhetssyn på både kropp och själ. Att må bra både fysiskt och psykiskt, ha energi och känna en känsla av mening med livet.

Det stämmer väl med den kanske mest kända hälsodefinitionen som man kan läsa om på Wikipedia: ”Enligt världshälsoorganisationens (WHO) definition från 1948[1], som är den mest använda, är hälsa ”ett tillstånd av fullständigt fysisktpsykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning.[2]

Stora ord och väl idealistiskt och utopiskt menar vissa. Och tyvärr är ju hälsa med den definitionen långt ifrån en självklarhet för många människor i världen. Vi håller dock med om att det absolut är en mänsklig rättighet och något att sträva mot! Och det är det den här bloggen handlar om.

Hur får man bra hälsa?

På folkhälsomyndighetens sida kan man läsa ”Hälsan i en befolkning kan ses som resultatet av ett samspel mellan individ och samhälle. För att uppnå en god hälsa och utplåna de påverkbara skillnaderna i hälsa krävs att människor ges likvärdiga villkor och förutsättningar.” Fint! Fler fina ord kan man läsa i ett Europeiskt policyramverk för hälsa och välbefinnande.

Vår uppfattning är att det tyvärr tar för lång tid att realisera de fina orden, och att verkligheten inom vård och omsorg ofta är att man inte får den hjälp man skulle önska, speciellt för mer ”kroniska” ohälsosymptom.

De gör säkert så gott de kan utifrån sina förutsättningar, men den ohälsoepedimi som finns i världen visar tyvärr att det inte räcker. Forskning på alternativa lösningar finns, säkert inte tillräcklig, men nog för att visa vägen framåt. Beprövad erfarenhet finns det ännu mer av, av åtgärder som inte har stora biverkningar, är billiga och verkligen kan göra skillnad. Men det tar lång tid att nå ut och få genomslag inom vård och omsorg. Vill du vänta så visst, men vi vill gärna att du ska veta att det finns alternativ!

Vi är övertygade om att alla kan må bättre, bara man är beredd att ta eget ansvar och gå till grunden med problem. Vi rekommenderar Root cause protocol (ett komplett protokoll för bättre hälsa) för alla. Att ta kontroll över sin hälsa är verkligen inte lätt och ingen quick-fix, men värt det. Vi vill ju må bra i många år!

Vanliga ohälsosymptom

När vi skriver ohälsosymptom menar vi egentligen allt som gör att du inte mår bra både fysiskt och psykiskt, har energi eller känner någon mening med livet. Bland annat:

 • Trötthet
 • Sömnproblem
 • Huvudvärk
 • Migrän
 • PMS
 • Depression
 • Ryggproblem
 • Ledproblem, tex artros, osteoporos
 • Hudproblem, tex exsem, acne
 • Magproblem, tex IBS, UC, Chrons
 • Högt blodtryck
 • Yrsel
 • Hjärt- och kärlproblem
 • Cellförändringar
 • Cancer

Vad vi har lärt oss är att allt egentligen är olika uttryck för samma sak, nämligen obalanser i kroppen som gör att vi inte kan läka. Det kan låta väldigt märkligt, till och med provocerande, men olika sjukdomar och symptom har ofta samma grund, nämligen någon slags inflammation. Stress av olika slag är en stor orsak till obalanser och inflammation.

Vi är alla olika och har olika utmaningar men vet vi att många med mycket olika problem fått hjälp av många av de tips vi delar på den här sidan/bloggen. Vi påstår verkligen inte påstår att det är lätt, men värt att prova!